Bình Phước tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí

UBND tỉnh Bình Phước vừa có kế hoạch số 67/KH-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu là tạo điều kiện để các cơ quan báo chí, truyền thông phát triển lành mạnh, quản lý tốt hệ thống báo chí, truyền thông phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về báo chí, đặc biệt là tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích và biểu hiện “thương mại hóa”, “tư nhân hóa” báo chí; tránh tình trạng “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử, “báo hóa” mạng xã hội, tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực trong hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Bình Phước sẽ lập danh sách các trang thông tin điện tử tổng hợp có dấu hiệu “báo hóa”, hoạt động không đúng quy định pháp luật; kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý đối với văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí ngoài tỉnh, người làm báo có các hành vi vi phạm pháp luật về báo chí.

Tin cùng chuyên mục