Bộ GD-ĐT yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về liên kết, triển khai hoạt động giáo dục ngoài giờ

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi các sở GD-ĐT về việc rà soát, báo cáo tình hình các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên.

Bộ GD-ĐT cho rằng, thực hiện các quy định của Bộ GD-ĐT về hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và chủ trương xã hội hóa giáo dục, các địa phương đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động như: giáo dục kỹ năng sống; liên kết dạy ngoại ngữ, dạy tin học tăng cường; tổ chức các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường... Kết quả đó đã góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng và giáo dục nhân cách toàn diện cho người học.

Tuy nhiên, công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa còn có hạn chế dẫn đến băn khoăn, lo lắng và tạo ra dư luận không tốt.

Để tăng cường hiệu quả quản lý, đảm bảo quyền lợi của giáo viên, học sinh và học viên khi tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại cơ sở giáo dục, Bộ GD-ĐT đề nghị các sở GD-ĐT tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về liên kết, tổ chức, triển khai hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo nhu cầu người học.

Bộ GD-ĐT yêu cầu thực thực hiện nghiêm quy định về liên kết, triển khai hoạt động giáo dục ngoài giờ

Bộ GD-ĐT yêu cầu thực thực hiện nghiêm quy định về liên kết, triển khai hoạt động giáo dục ngoài giờ

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu báo cáo tình hình triển khai các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại địa phương với các nội dung: công tác chỉ đạo của sở GD-ĐT; công tác triển khai tại các cơ sở giáo dục; đánh giá thuận lợi, khó khăn; đề xuất, kiến nghị; báo cáo gửi về Bộ GD-ĐT trước ngày 15-10.

Trao đổi về vấn đề này, TS Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD-ĐT cho biết, hệ thống văn bản về quản lý hoạt động này đã có. Thực tế, nhiều địa phương đã tổ chức thực hiện bài bản, chặt chẽ và tạo hành lang pháp lý để nhà trường triển khai, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, khi đã thực hiện đủ định mức tiết dạy của giáo viên, nhà trường có trách nhiệm khảo sát, tổng hợp nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện để tổ chức hoạt động giáo dục dựa trên quy định do địa phương quản lý theo thẩm quyền như học tiếng Anh với người nước ngoài, tăng cường giáo dục nghệ thuật, câu lạc bộ, hoạt động trải nghiệm STEM...

Từ kết quả khảo sát, hiệu trưởng xây dựng kế hoạch thời gian thực hiện phù hợp chương trình các môn học, hoạt động giáo dục và điều kiện cụ thể của nhà trường; tạo môi trường cho học sinh được trải nghiệm, vận dụng các kiến thức đã học, phát huy năng lực đạt được trong chương trình các môn học, hoạt động giáo dục vào thực tiễn.

Thời khóa biểu cho các hoạt động này cần được sắp xếp khoa học, phù hợp với nhu cầu của từng học sinh, hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học lẫn tâm sinh lý lứa tuổi. Nhà trường không được gây quá tải, không ép học sinh tham gia, không được chèn lịch các hoạt động giáo dục tự nguyện vào giờ học chính khóa nếu trong lớp học có học sinh không có nhu cầu đăng ký tham gia. Trường cần sắp xếp theo nhóm, linh hoạt và phù hợp với điều kiện thực tiễn, số lượng đăng ký của từng lớp để tạo điều kiện thuận lợi cho người học, nhưng phải bảo đảm không ảnh hưởng đến học sinh khác.

Hoạt động trải nghiệm STEM theo hình thức câu lạc bộ và theo nhu cầu người học. Thời khóa biểu cho hoạt động này cần được sắp xếp khoa học, phù hợp với nhu cầu của từng học sinh, hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học; không được gây quá tải, không được ép học sinh tham gia, không được chèn lịch các hoạt động giáo dục tự nguyện vào giờ học chính khóa…

Theo ông Thái Văn Tài, dù các văn bản quy định về nội dung liên quan được Bộ GD-ĐT ban hành, tuy nhiên trong quá trình triển khai tại cơ sở giáo dục, công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa có nơi còn lúng túng. Thậm chí, có hiện tượng buông lỏng quản lý hoặc chậm ban hành văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền trách nhiệm dẫn đến những băn khoăn, lo lắng và tạo dư luận xã hội không tốt về loại hình hoạt động giáo dục này. Do đó, hoạt động tăng cường ngoài giờ chính khóa cần được chấn chỉnh kịp thời đối với những nơi đang thực hiện chưa đúng các quy định.

Tin cùng chuyên mục