Chỉ 20-25% phường, xã thực hiện phân loại chất thải tại nguồn

Theo khảo sát của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM, hiện TPHCM chỉ có khoảng 20-25% phường, xã, thị trấn triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Sở dĩ công tác phân loại chất thải rắn tại nguồn chưa đạt được kết quả như mong muốn là do hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiện nay còn dàn trải, chưa tập trung; phương tiện, thiết bị, công nghệ thu gom, vận chuyển và xử lý chưa đồng bộ, hiện đại; tỷ trọng rác do lực lượng dân lập thu gom cao (lực lượng dân lập thu gom chiếm 60%, trong khi lực lượng công lập chỉ chiếm 40%). Công tác phân loại chất thải rắn tại nguồn chưa thành công cũng đang gây ra những khó khăn nhất định cho công tác tái chế chất thải hiện nay.

Tin cùng chuyên mục