Công an 5 thành phố ký giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc”

Ngày 30-3, Cụm thi đua số 1 Bộ Công an gồm 5 đơn vị Công an thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ đã ký kết giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023.
Công an 5 thành phố ký giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” năm 2023
Công an 5 thành phố ký giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” năm 2023

Việc ký kết giao ước hướng đến mục đích nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, tạo động lực mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; Giữ vững ổn định an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những nhân tố mới, cách làm hay, mô hình mới, gương điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa trong Cụm thi đua và toàn lực lượng.

Công an 5 thành phố ký giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” ảnh 1

Lãnh đạo Công an 5 thành phố ký giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” 2023

Năm nay, Cụm thi đua số 1 tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về công tác thi đua, khen thưởng; Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an phát động, trọng tâm là phong trào thi đua đặc biệt chào mừng 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND (11-3-1948 – 11-3-2023) và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2023);

Ngoài ra, tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng; tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự. Chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Công an thành phố và chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Đề cao trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu công an các cấp; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, kiên quyết đẩy lùi tiêu cực.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Yên tâm công bố hết dịch Covid-19

Yên tâm công bố hết dịch Covid-19

Từ giữa năm 2022, tôi đã phát biểu trên diễn đàn Quốc hội đề nghị nên xét để công bố hết đại dịch Covid-19, chuẩn bị thích ứng với thời kỳ hậu đại dịch. Việc này có ý nghĩa rất quan trọng để đất nước chuyển trạng thái, dồn nguồn lực phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Bút Sài Gòn

Chân đế vững

- Báo đăng thấy Vờ ép ép có giám đốc kỹ thuật mới. Dân tình phần đông không biết chức danh này làm những việc gì. Và câu hỏi có tính hoài nghi là liệu người đảm nhiệm chức vụ ấy có thực chất, hay chỉ ngồi cho đủ tụ?

Tin buồn