Đà Nẵng: Giám đốc Sở TN-MT trực tiếp điều hành thủy điện xả nước

Để đảm bảo tính kịp thời trong việc cấp nước sinh hoạt trên địa bàn, theo ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) sẽ là người đại diện ra lệnh điều tiết nguồn nước thủy điện về hạ du, chống hạn, mặn...
Để đảm bảo tính kịp thời trong việc cấp nước sinh hoạt, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ các hồ chứa thủy điện thực hiện vận hành xả nước về hạ du sông Vu Gia theo lệnh điều hành của người đại diện là ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TNMT TP Đà Nẵn
Để đảm bảo tính kịp thời trong việc cấp nước sinh hoạt, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ các hồ chứa thủy điện thực hiện vận hành xả nước về hạ du sông Vu Gia theo lệnh điều hành của người đại diện là ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TNMT TP Đà Nẵn

Theo đó, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký văn bản vận hành xả nước từ các hồ chứa thủy điện mùa cạn năm 2020. Qua theo dõi diễn biến độ mặn nước sông Vu Gia tại vị trí cửa thu nước của Nhà máy nước Cầu Đỏ từ ngày 1 đến 10-4, nguồn nước sông thường xuyên bị nhiễm mặn lớn hơn 1.000mg/l. So với cùng kỳ các năm trước, độ mặn trong năm 2020 lớn hơn rất nhiều lần và thời gian có độ mặn lớn hơn 1.000mg/l kéo dài hơn, có nguy cơ gây thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo báo cáo của Sở TN-MT Đà Nẵng, độ mặn lớn nhất đạt giá trị 5479 mg/l vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 7-4-2020
Theo báo cáo của Sở TN-MT Đà Nẵng, tại bản tin dự báo thủy văn tháng 4-2020 của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Trung Trung Bộ, mực nước trung bình tháng trên sông Vu Gia dự báo sẽ thấp hơn tháng 3-2020 thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ và có khả năng tiếp tục xuống thấp hơn mực nước thấp nhất lịch sử cùng kỳ từ 1976-2019; lưu lượng dòng chảy trung bình trên thượng nguồn các sông ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ; độ mặn trung bình trong tháng 4-2020 trên các vùng hạ lưu sông thành phố Đà Nẵng có khả năng tăng lên 3.0- 5.0‰, cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ. Độ mặn lớn nhất vùng hạ lưu sông Cẩm Lệ có khả năng tiếp tục cao hơn độ mặn lớn nhất thời kỳ quan trắc từ năm 2005-2019.

Để việc sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm cấp nước an toàn đến cuối mùa cạn, UBND TP Đà Nẵng đề nghị các chủ hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 4 và Đăk Mi 4 thực hiện vận hành hồ trong mùa cạn theo quy định tại quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23-12-2019 của Thủ tướng Chính phủ vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Việc ủy quyền để đảm bảo tính kịp thời, người dân không bị thiếu nước trong mùa cạn
Trường hợp 24 giờ liên tục độ mặn nước sông Vu Gia tại cửa lấy nước Nhà máy nước Cầu Đỏ lớn hơn 1.000 mg/l mà việc khai thác nước từ Trạm bơm An Trạch không đủ cung cấp nước cho Nhà máy nước Cầu Đỏ, để đảm bảo tính kịp thời trong việc cấp nước sinh hoạt, yêu cầu chủ các hồ chứa thủy điện thực hiện vận hành xả nước về hạ du sông Vu Gia theo lệnh điều hành của người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng là ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN-MT TP Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, để đảm bảo cấp nước sinh hoạt tại TP Đà Nẵng, việc vận hành xả nước từ các hồ thủy điện tại văn bản số 1528/UBND-STNMT ngày 12-3 của UBND TP Đà Nẵng được điều chỉnh bằng văn bản số 1634/UBND-STNMT ngày 17-3 của UBND TP Đà Nẵng đề nghị điều chỉnh chế độ vận hành xả nước từ các hồ chứa thủy điện để dự trữ, đảm bảo cấp nước cho vùng hạ du đến cuối mùa cạn.    

Đồng thời, công ty CP Cấp nước Đà Nẵng có trách nhiệm cung cấp số liệu độ mặn nước sông tại cửa lấy nước của Nhà máy nước Cầu Đỏ cho các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định để phối hợp khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục