Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách

 (SGGPO).- Sáng nay, 2-2, tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 / 3-2-2015).

Các đại biểu tham dự lễ mít tinh.


Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thường trực Bộ Chính trị khóa 8; Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa 9; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội... Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội.
 

Nhiều thế hệ đảng viên dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Trần Lưu

Trước khi diễn ra buổi lễ, trong sáng 2-2, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã  vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Trần Lưu

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. 85 năm qua, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, dù Đảng ta có lúc phạm khuyết điểm, sai lầm, nhưng do có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, cho nên Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 85 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về dân tộc ta – một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta – Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, thời gian qua, Đảng ta đã dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Gần đây, toàn Đảng đã tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI đạt được những kết quả và kinh nghiệm bước đầu quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một  bước những tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân... Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân ta; chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm.

Trong tình hình ấy, chúng ta cần phải tập trung làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng.  Phương hướng chung của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay là phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng, tính tiên phong của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về cả chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, tổ chức, cán bộ, đổi mới phương thức  lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm Đảng đủ sức lãnh đạo sự nghiệp của đất nước không ngừng phát triển.

Trong điều kiện Đảng ta là đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập; cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách, hằng ngày, hằng giờ tiếp xúc với hàng và tiền, gắn liền với lợi ích các nhân, đối mặt với bao cám dỗ, với mặt trái của cơ chế thị trường, chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng. Nếu không nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ, đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện thì rất dễ bị thoái hóa, biến chất. Vấn đề giữ vững bản chất của Đảng - là một Đảng Cộng sản, đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì sự nghiệp của giai cấp công nhân, của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, là vấn đề hết sức cơ bản.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm 2015, chúng ta kỷ niệm Ngày thành lập Đảng vào thời điểm đất nước ta đã trải qua gần 30 năm Đổi mới. Đó là chặng đường lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của đất nước ta; đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; tạo ra thế và lực mới cho đất nước ta tiếp tục đi lên với nhiều triển vọng tốt đẹp. Điều đặc biệt là Đảng ta đã thường xuyên tiến hành tổng kết thực tiễn, từng bước bổ sung, phát triển, hoàn thiện đường lối Đổi mới; làm sáng tỏ hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Đây là kết quả của một quá trình tìm tòi, đổi mới tư duy lý luận, mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, kịp thời nắm bắt được những vấn đề nảy sinh từ cuộc sống. Trong khi kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, Đảng luôn luôn có ý thức tự đổi mới, sáng tạo, dứt khoát từ bỏ những cái vũ không còn thích hợp, cả trên lĩnh vực kinh tế cũng như trên lĩnh vực văn hóa, xã hội; cả đối nội và đối ngoại; giải quyết tốt mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, tập trung sức cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Đổi mới nhưng không xa rời nguyên tắc, không phiến diện, cực đoan, hoặc giản đơn từ cực này nhảy sang cực kia.

Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015; năm giữa kỳ thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm; năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; là năm có nhiều ngày lễ lớn của dân tộc... Tình hình quốc tế và trong nước tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm rất lớn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2015 mà trọng tâm là: phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh thực hiện các đột phát triển chiến, cơ cấu lại nền kinh tế gắn liền với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đẩy mạnh quan hệ đối ngoại. Tập trung tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, gắn liền với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. "Với niềm phấn khởi, tự hào, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoàn bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Biểu diễn văn nghệ tại lễ mít tinh. Ảnh: LÃ ANH


Tại buổi lễ, thay mặt các vị lão thành cách mạng, đảng viên 70 năm tuổi Đảng Lê Thiện (năm nay 90 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) đã phát biểu bày những cảm nghĩ của mình về sự trưởng thành của Đảng gắn liền với độc lập, thống nhất đất nước, sự phát triển đi của dân tộc Việt Nam trong gần một thế kỷ qua. Qua đó khẳng định, con đường mà Đảng và Bác Hồ vĩ đại đã lựa cho cho đất nước, dân tộc Việt Nam là con đường đúng đắn, sáng ngời chân lý và sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước, dân tộc nhất định sẽ thành công, dù còn nhiều gian lao, thử thách...

Đảng viên 70 năm tuổi Đảng Lê Thiện (năm nay 90 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) phát biểu cảm nghĩ. Ảnh: Lã Anh 

Đảng viên trẻ Nguyễn Thanh Hà (sinh viên năm 4, Học viện Tài chính) phát biểu cảm nghĩ. Ảnh: Lả Anh

Đảng viên trẻ Nguyễn Thanh Hà (sinh viên năm 4, Học viện Tài chính) đã thay mặt thế hệ trẻ Việt Nam tỏ lòng biết ơn Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và lớp lớp đảng viên đi trước đã chiến đấu kiên cường, hy sinh anh dũng vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Qua đó, nguyện phấn đấu hết mình, cống hiến nhiệt huyết, sức thanh xuân và trái tim tình nguyện cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, quyết tâm xây dựng bản lĩnh mang giá trị thời đại, với cốt lõi là: Trung thành, sáng tạo, khát vọng, dấn thân, tôn trọng và trách nhiệm.

TRẦN LƯU

>> Diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố dự kỳ họp Quốc hội ở điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thực hiện ngay mô hình chính quyền đô thị tại TPHCM

Chiều 26-10, trước khi kết thúc đợt một kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM và thảo luận về vấn đề này. Nội dung này sẽ được Quốc hội tiếp tục cho ý kiến tại đợt họp kế tiếp từ ngày 2-11 tới.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng

Kết quả từ những chương trình đột phá

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Tây Ninh đã đạt được nhiều chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng về thu hút đầu tư, thu ngân sách, phát triển nông thôn mới, giảm nghèo. Và bí quyết của những thành công đó chính là nhờ thực hiện tốt các chương trình đột phá về kinh tế - xã hội.  

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Tặng Nhà “Câu lạc bộ thủy thủ” cho Hải đội 512, Vùng 5 Hải quân

Nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Vùng 5 Hải quân (26-10-1975 – 26-10-2020), từ ngày 26-10 đến 29-10, đoàn công tác của Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM do Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM Nguyễn Thành Thơ làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân.

Nhân sự

Cải cách hành chính

Người dân hài lòng về cải cách hành chính trong ngành công an

Ngày 28-10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 trong lực lượng công an nhân dân (CAND); công bố kết quả xác định Chỉ số CCHC và kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND năm 2020.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP