Đẩy mạnh quan trắc, quản lý tài nguyên môi trường

Bộ TN-MT vừa ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường, gồm: Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường đối với chất lượng không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung, nước mặt, nước dưới đất, nước biển, nước mưa, đất, trầm tích; Quy định về kỹ thuật quan trắc các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định của Công ước Stockholm và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa POP; Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường đối với nước thải, khí thải công nghiệp, bùn thải từ hệ thống xử lý nước... Thông tư này có hiệu lực từ tháng 8-2021. 

Ngoài ra, thông tư cũng quy định chi tiết về kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường định kỳ. Đối với quan trắc chất lượng nước mặt tối thiểu phải lựa chọn các thông số: pH, TSS, DO, COD, BOD5, NH4 +; lựa chọn tổng Nitơ hoặc NO3 -; lựa chọn tổng Photpho hoặc PO4 3-; tổng Coliforms với tần suất quan trắc tối thiểu 2 tháng/đợt (6 đợt/năm). Đối với quan trắc chất lượng nước dưới đất tối thiểu phải lựa chọn các thông số: pH, TDS, chỉ số pecmanganat, NH4 +, NO3 -, Fe, As với tần suất quan trắc tối thiểu 3 tháng/đợt (4 đợt/năm). 

Đối với quan trắc chất lượng nước biển tối thiểu phải lựa chọn các thông số: pH, DO, TSS, NH4 +, PO4 3-, dầu mỡ khoáng, với tần suất quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tối thiểu 2 tháng/đợt (6 đợt/năm); các thông số pH, As, Cd, dầu mỡ khoáng cho nước biển gần bờ và nước biển xa bờ với tần suất tối thiểu 2đợt/năm. Đối với quan trắc nước mưa cần căn cứ vào mục tiêu quan trắc và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định các thông số cần quan trắc.

Đọc nhiều nhất

Phát triển bền vững

Hoài Ân chắt chiu nguồn lực đầu tư để phát triển đồng bộ

Là huyện trung du, miền núi tỉnh Bình Định, huyện Hoài Ân những năm qua nổi bật bởi phát triển nông nghiệp, đang hướng đến ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Song song với đó, huyện đang tập trung các nguồn lực và nhiều giải pháp để tạo sự phát triển đồng bộ, trong đó chăm lo đầu tư về giáo dục, hạ tầng giao thông miền núi đang được huyện hết sức chú trọng.

Hợp tác kinh tế và đầu tư

Long An - “Địa chỉ đỏ” thu hút đầu tư

Với chiến lược đầu tư hạ tầng và chính sách hợp lý trong thời gian qua đã giúp tỉnh Long An trở thành điểm sáng, “địa chỉ đỏ” thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài. Đồng thời, Long An cũng biết cách khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương mình để vươn lên phát triển trong tốp đầu của khu vực ĐBSCL.