Doanh thu ngành ăn uống tăng

Cục Thống kê cho biết, doanh thu nhóm ngành ăn uống tháng 2 tại TPHCM giảm so với tháng trước, nhưng lũy kế 2 tháng đầu năm vẫn có mức tăng là 8,3% so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong tháng 2, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 9.271 tỷ đồng, giảm 11,5% so với tháng trước và tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hoạt động lưu trú giảm 22,1% so với tháng trước và tăng 27,9% so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động dịch vụ ăn uống giảm 9,6% so với tháng trước và tăng 7,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, doanh thu lưu trú và ăn uống ước đạt 19.751 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ.

Tin cùng chuyên mục