Đổi mới công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới

Ngày 31-1, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (QP-AN) TPHCM tổng kết công tác giáo dục QP-AN năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Đến dự có đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP-AN thành phố. Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM chủ trì hội nghị.

Năm 2023, Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp đã tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QP-AN được 499 lớp với 39.500 người tham dự. Tổ chức 87 lớp cập nhật kiến thức QP-AN cho đối tượng 3 và 4 với hơn 8.700 người tham gia. Hội đồng Giáo dục QP-AN thành phố cũng đã hướng dẫn các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thực hiện liên kết giảng dạy môn học giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, THPT.

z5122434096250-e6e93ed875ed3ca03631bf0a908ff80c-7341.jpg
Đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP-AN TPHCM

Các cấp ủy - chính quyền, Hội đồng Giáo dục QP-AN thành phố đến phường, xã, thị trấn đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời công tác giáo dục QP-AN; nhiệm vụ giáo dục QP-AN trên địa bàn TPHCM nhiều kết quả so với kế hoạch, việc bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng đã được triển khai tích cực và hoàn thành chỉ tiêu; giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên từng bước đi vào nề nếp.

Hoạt động phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân trong năm qua có nhiều đổi mới; góp phần quan trọng làm chuyển biến nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và toàn dân với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu đề nghị thời gian tới, các thành viên Hội đồng Giáo dục QP-AN thành phố, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, nhà trường, thành phố Thủ Đức, quận, huyện tiếp tục quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc; gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố QP-AN.

Đồng chí Ngô Minh Châu cũng yêu cầu rà soát, nắm chắc số lượng cán bộ thuộc các đối tượng 1, 2, 3, 4 chưa được bồi dưỡng kiến thức QP-AN; bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên, công nhân viên được bồi dưỡng kiến thức QP-AN. Ngoài ra, cần chú trọng tuyên truyền cho công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài; dân tộc thiểu số, giới trẻ, học sinh, sinh viên.

Tin cùng chuyên mục