Đơn vị bầu cử số: 07 (quận 5)

Đơn vị bầu cử số: 07 (quận 5)

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 07 (Quận 5) ảnh 1
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 07 (Quận 5) ảnh 2

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Trần Nam Đức

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 07 (Quận 5) ảnh 3

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 07 (Quận 5) ảnh 4

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Võ Văn Thật

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 07 (Quận 5) ảnh 5

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Hoàng Thị Diễm Tuyết

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 07 (Quận 5) ảnh 6

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Lê Văn Tứ

Các tin, bài viết khác

" />