Hà Nội tiếp tục chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa bình"

Ngày 29-3, tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tại TP Hà Nội.

Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 trong 10 năm qua của TP Hà Nội có sự chuyển biến, tiến bộ rõ rệt. TP Hà Nội đã giữ vững môi trường ổn định, không để xảy ra các hoạt động phá hoại, khủng bố, bạo loạn hay thành lập các tổ chức chính trị đối lập. Đồng thời kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giảm rõ rệt các tội phạm nghiêm trọng; kiên quyết, thận trọng trong giải quyết các vấn đề phức tạp, lợi dụng tôn giáo gây mất an ninh trật tự; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, từ đó, góp phần hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.

Nhấn mạnh Hà Nội là trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Thành ủy Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo: kinh tế là trọng tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; đảm bảo quốc phòng, an ninh là trọng yếu và thường xuyên. Đồng thời, quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về các nhiệm vụ tổng hợp, trong đó có nội dung về bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước đề nghị, TP Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về yêu cầu xây dựng, bảo vệ đất nước và Thủ đô; chủ động ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa bình"; phòng ngừa, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Hà Nội phát triển kinh tế phải đồng bộ phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nhất là đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách chăm lo cho người có công với cách mạng; xây dựng phát triển văn hóa con người Thủ đô xứng tầm với truyền thống văn hiến nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch nước cũng lưu ý, phải thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội thực sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực; không ngừng chăm lo cho xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện; tăng cường mở rộng nâng cao chất lượng công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, chú trọng và phát huy hoạt động đối ngoại của Đảng, chính quyền, trong đó, có đối ngoại quốc phòng, an ninh và ngoại giao nhân dân.

Theo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, trong 10 năm qua, với tinh thần gương mẫu của Đảng bộ Thủ Đô, TP Hà Nội đã cùng cả nước quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân; có nhiều sáng tạo trong quá trình thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về quốc phòng an ninh.

Đặc biệt, TP Hà Nội đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Coi trọng và tập trung xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh về chính trị để làm nền tảng, tạo nên sự vững chắc trong xây dựng khu vực phòng thủ của thành phố.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã trao tặng bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn TP Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục