Hướng dẫn sử dụng ứng dụng “Y tế HCM” từ ngày 1-10

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng “Y tế HCM” từ ngày 1-10

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng ''Y tế HCM'' từ ngày 1-10 ảnh 1
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng ''Y tế HCM'' từ ngày 1-10 ảnh 2
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng ''Y tế HCM'' từ ngày 1-10 ảnh 3
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng ''Y tế HCM'' từ ngày 1-10 ảnh 4
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng ''Y tế HCM'' từ ngày 1-10 ảnh 5
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng ''Y tế HCM'' từ ngày 1-10 ảnh 6
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng ''Y tế HCM'' từ ngày 1-10 ảnh 7

SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TPHCM

Các tin, bài viết khác