Israel công bố kế hoạch sinh thái

Bộ Bảo vệ môi trường Israel vừa công bố kế hoạch quốc gia nhằm bảo tồn và phát triển các hành lang sinh thái trên cả nước để giúp các loài động vật có thể đi lại tự do và để phân bổ lại cây xanh trong bối cảnh các khu bảo tồn thiên nhiên mở ngày càng giảm.

Trong những năm gần đây, Israel đã thực hiện các bước để bảo vệ tốt hơn các môi trường sống quan trọng dọc theo bờ biển Địa Trung Hải. Từ năm 2019, Israel đã tăng các khu vực bảo tồn từ khoảng 0,3% diện tích vùng nước ven biển lên khoảng 4%. Khoảng 4,5% khác được đánh dấu để bảo vệ.

Theo Lokmat Times, dự kiến, ở giai đoạn đầu tiên, kế hoạch sẽ tập trung vào khu vực dài 50km ở miền Đông Israel, một phần trong khu vực có tốc độ xây dựng nhanh nhất, đồng thời cải thiện chức năng của các khu vực “nút thắt cổ chai” (bị ảnh hưởng của ánh sáng và tiếng ồn cũng như sự xâm nhập của những loài xâm lấn...) trong các hành lang hệ sinh thái tại khu vực Địa Trung Hải của Israel.

Tin cùng chuyên mục