Không gian năng động, sáng tạo

Mong muốn chính đáng của người dân với đội ngũ cán bộ đó là những người thật sự năng động, sáng tạo, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đây cũng là mục tiêu được hàm chứa trong các chủ trương, nghị quyết của Đảng. 

Để thực hiện được mong muốn này đòi hỏi phải có không gian để cán bộ thể hiện và phát huy. Trước hết, không gian ở đây là môi trường làm việc - nơi lãnh đạo cấp ủy, người đứng đầu cơ quan đơn vị thấm nhuần chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. 

Điều này còn tạo nên khối thống nhất và đồng thuận cao để cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động mà không sợ bị trù dập, bị ngăn cản. Không gian còn là cơ chế, chính sách càng cụ thể càng tốt để tiến tới thể chế hóa thành các quy định pháp luật, tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh để dựa vào đó, cán bộ phát huy trí tuệ, bản lĩnh, trực tiếp thúc đẩy sự phát triển của cơ quan đơn vị, góp phần xây dựng phát triển quê hương đất nước.

TPHCM - nơi khởi nguồn cho nhiều chủ trương đột phá hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, nhiều mô hình sau khi thí điểm trở thành cách làm chung của cả nước. Trong giai đoạn hiện nay, TPHCM đứng trước nhiều khó khăn, các điểm nghẽn, nút thắt cản trở sự phát triển, đòi hỏi càng phải phát huy truyền thống này. TPHCM không có thời gian để than thở với những khó khăn, vướng mắc; mà phải chủ động tìm giải pháp tháo gỡ, vượt qua rào cản để tiến lên.

Trong khi chờ trung ương có những bước tiếp theo cụ thể hóa Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung bằng các văn bản quy định pháp luật, TPHCM đã chủ động cụ thể hóa, triển khai thực hiện. Đó là việc Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ban hành kế hoạch 124 và trên cơ sở đó, mới đây, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. 

Theo kế hoạch, các ý tưởng, giải pháp sáng kiến đột phá sẽ tập trung vào các chủ đề, như các chương trình, đề án, kế hoạch thành phần thuộc 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM. Bên cạnh đó là các vấn đề trọng điểm mà TPHCM đang gặp khó khăn, vướng mắc về pháp lý, đang tập trung giải quyết như quản lý đô thị, quản lý đầu tư, quản lý tài chính công, cải cách hành chính và các lĩnh vực khác. 

Thời gian không chờ đợi bất cứ ai, bất cứ việc gì. Bỏ lỡ thời gian cũng chính là bỏ lỡ cơ hội phát triển. Điều này đã được đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhắc đi nhắc lại trong những cuộc họp, buổi làm việc với các bộ ngành vừa qua.  Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, những việc gì TPHCM làm được phải quyết tâm làm cho xong, đồng thời sẵn sàng nhận đăng cai thí điểm những vấn đề, những việc chưa có quy định hoặc quy định đã có nhưng không còn phù hợp, kìm hãm sự phát triển chung, từ đó rút kinh nghiệm và nhân rộng. 

Đây chính là không gian để đội ngũ cán bộ TPHCM thể hiện, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo; đấu tranh với những tư tưởng ngại khó, né tránh, sợ sai không dám làm. Nhưng trước hết, muốn đổi mới sáng tạo, từng cán bộ cần thuộc bài, làm đúng vai, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu cho công việc. Đồng thời là điều kiện, cơ hội để TPHCM khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo một cách mạnh mẽ hơn.

Qua đó, tìm ra những giải pháp mới, cách làm sáng tạo, đột phá để TPHCM vượt qua khó khăn, thách thức, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt tăng tốc phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn trong thời gian tới; hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM đề ra.

Tin cùng chuyên mục