Kiểm tra đột xuất người đứng đầu trong cải cách hành chính

UBND TP Thủ Đức (TPHCM) vừa tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2023 của TPHCM.

Năm 2022, TP Thủ Đức hoàn thành 10/10 chỉ tiêu và 61/64 nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực cải cách hành chính; giải quyết hồ sơ đã tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và qua bưu điện đạt 98,9%, trong đó, 99,3% hồ sơ giải quyết đúng hạn. Thực hiện chủ đề năm 2023 của TPHCM, TP Thủ Đức xác định, công tác cải cách hành chính trên địa bàn phải tạo sự đột phá, nhất là giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Để đạt mục tiêu trên, Chủ tịch UBND TP Hoàng Tùng yêu cầu thường xuyên kiểm tra đột xuất trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác và kết quả thực hiện các chỉ tiêu cải cách hành chính.

Tin cùng chuyên mục