Kỷ luật Đảng ủy Sở Y tế và Giám đốc CDC Đắk Nông

Ngày 15-10, tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, Tỉnh ủy đã họp kỳ họp thứ 21 và xem xét, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với tập thể, Đảng viên.

Cụ thể, xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Sở Y tế Đắk Nông. Lý do Đảng ủy Sở Y tế chấp hành chưa nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025; buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, để xảy ra các khuyết điểm vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, chi trả tiền công khám chữa bệnh của các trạm y tế sai quy định; trong quản lý, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, kít xét nghiệm phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Khuyết điểm của Đảng ủy Sở Y tế thuộc về nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng, làm ảnh hưởng đến uy tín và vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật của Đảng. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2015-2020; nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức Khiển trách.

Đối với Đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Võ Quang Hợp, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông. Lý do, với trách nhiệm Đảng ủy viên, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính (từ tháng 5-2019 đến nay), thành viên tổ thẩm định đấu thầu thuốc, vật tư y tế, hóa chất tập trung cho các cơ sở y tế công lập, ông Hợp đã tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế thực hiện việc quản lý, sử dụng kinh phí tiền công khám, chữa bệnh cho các trạm y tế không đúng quy định; thiếu trách nhiệm trong tham mưu công tác quản lý, đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, thuốc chữa bệnh không đúng, không đủ quy trình.

Đảng ủy Sở Y tế Đắk Nông bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách
Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đặng Thành, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Nông.
Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ông Đặng Thành đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện không đúng quy định trong việc đấu thầu các gói mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, kít xét nghiệm, thuốc phòng, chống Covid-19 năm 2020-2021; để Chi ủy không sinh hoạt 3 kỳ trong năm 2020, vi phạm quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của Chi bộ. Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, khuyết điểm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đặng Thành bằng hình thức Cảnh cáo.

Tin cùng chuyên mục