Lập tổ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý bộ máy, biên chế TPHCM

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định thành lập tổ công tác nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị TPHCM.
TPHCM sẽ quản lý toàn bộ biên chế của hệ thống chính trị
TPHCM sẽ quản lý toàn bộ biên chế của hệ thống chính trị

Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan làm tổ trưởng; Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân làm tổ phó thường trực. Bốn tổ phó gồm: Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Thái Thị Bích Liên, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở TT-TT Võ Thị Trung Trinh và Phó Giám đốc Sở Tài chính Trần Mai Phương. Sáu thành viên tổ công tác là lãnh đạo các sở, ngành thành phố. Tổ giúp việc cho tổ công tác do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lâm Hùng Tấn làm tổ trưởng cùng 31 thành viên.

Tổ công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị TPHCM; báo cáo đột xuất hoặc theo yêu cầu của Thành ủy, UBND TPHCM về kết quả thực hiện nhiệm vụ. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của tổ công tác và tổ giúp việc. Thành viên tổ công tác và tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Tin cùng chuyên mục