Lời cảnh tỉnh với một bộ phận cán bộ

Phê phán những biểu hiện thoái hóa, biến chất, chủ nghĩa cá nhân ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, Bác Hồ đã chỉ rõ: “Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết. Họ không lo “mình vì mọi người”mà chỉ muốn “mọi người vì mình”. Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành…”.

Lời phê phán trên cũng là những lời cảnh tỉnh đối với một bộ phận cán bộ, đảng viên, đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Hiện nay, khát vọng mãnh liệt của dân tộc ta là đoàn kết một lòng để xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Đó là ý nguyện của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Ý nguyện đó được thể hiện bằng những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và hành động cụ thể, thiết thực của toàn dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Những năm qua, đất nước ta, nhân dân ta đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực; nhiều kỳ tích được tạo ra trong cả thời điểm khó khăn, thời khắc thử thách khốc liệt nhất. Đặc biệt, trong thời điểm phòng chống đại dịch Covid-19, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng, kịp thời.

Nhờ sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở, cùng sự tự nguyện, đồng thuận cao của nhân dân, cả nước đã cơ bản phòng chống dịch đạt kết quả. Giờ đây, mọi hoạt động của đời sống xã hội đã và đang trở lại bình thường, nền kinh tế từng bước phục hồi, có nhiều khởi sắc mạnh mẽ. 

Góp tâm sức cho sự phát triển, biết bao người đã không ngừng sáng tạo, miệt mài lao động, bền bỉ đóng góp. Giữa đại dịch Covid-19, biết bao tấm gương đã dấn thân, biết bao người đã hy sinh quên mình vì nước vì dân.  Đó là điển hình của lối sống cao đẹp của dân tộc ta.

Ấy vậy mà, trong lúc mọi người ra sức nỗ lực đóng góp cho sự phát triển thì một bộ phận cán bộ, đảng viên lại có lối sống ích kỷ, vụ lợi, chủ nghĩa cá nhân. Càng đáng trách hơn khi một số người đã trục lợi chính sách, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ, nhận hối lộ… ngay trong lúc mà nhân dân ta đang phòng chống đại dịch.

Họ vụ lợi, chỉ nghĩ cho bản thân giữa thời điểm đồng bào đang chịu quá nhiều mất mát, thương đau. Trong số đó, có cả những cán bộ cấp cao mà Trung ương đang xử lý mấy ngày qua. Điều đó cho thấy sự ích kỷ này hoàn toàn tương phản với lối sống nhân nghĩa, mình vì mọi người, của dân tộc ta. Lối sống ích kỷ xấu xa, phi nhân tính là biểu hiện cụ thể của sự suy thoái cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Với cán bộ, đảng viên, đó là vi phạm Quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19; gây bức xúc trong xã hội…

Góp phần khắc phục tình trạng trên, không cách nào khác, phải chú trọng xây dựng nền tảng là tinh thần và trách nhiệm thượng tôn pháp luật của mọi người trong xã hội. Bất kỳ ai, dù ở vị trí nào, cũng phải luôn tuân thủ pháp luật và mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý nghiêm minh. Đồng thời cần thực hiện hiệu quả các giải pháp cơ bản mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng đã xác định.

Cùng với đó, cần phát động rộng rãi, lan tỏa hơn nữa phong trào “Người tốt, việc tốt” với các hình thức phong phú, đa dạng, sâu sát thực tiễn, mang tính thuyết phục cao, đi vào lòng người. Bên cạnh gầy dựng vun trồng “hoa thơm”, mỗi chúng ta cũng cần tích cực nhổ “cỏ dại”, bằng cách không thỏa hiệp và lên án mạnh mẽ lối sống ích kỷ, đầy nguy hại. Có như vậy, mỗi chúng ta và tất cả chúng ta mới có môi trường thuận lợi để ngày càng phát triển.

Đọc nhiều nhất

Giao thông - Đô thị

Đánh giá lại hiệu quả dự án đường sắt Yên Viên - Hạ Long

Bộ GTVT vừa cho biết, dự án đường sắt Yên Viên - Hạ Long sẽ được đánh giá hiệu quả, lập điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để khởi động lại sau 17 năm bị đình hoãn (theo Nghị quyết số 11/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội).

Tin buồn