Ngành cấp nước TPHCM lan tỏa cách làm hay trong học tập Bác

Ngày 17-6, Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn (2021-2024).

Tổng Giám đốc SAWACO Trần Quang Minh biểu dương tập thể, cá nhân được tuyên dương học theo Bác cấp thành phố giai đoạn 2021-2024
Tổng Giám đốc SAWACO Trần Quang Minh biểu dương tập thể, cá nhân được tuyên dương học theo Bác cấp thành phố giai đoạn 2021-2024

Thời gian qua, Đảng ủy SAWACO đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm của Thành ủy TPHCM đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động. Theo đó, hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên đều xây dựng chương trình hành động cá nhân, cụ thể hóa 7 nhóm tiêu chí đạo đức, phong cách của ngành cấp nước thành phố: Cần - kiệm - liêm - chính, gương mẫu - trách nhiệm, năng động - sáng tạo, yêu nghề - thạo việc, đoàn kết - nhân ái, dân chủ - kỷ cương, nói đi đôi với làm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh giới thiệu những mô hình, cách làm hiệu quả, những gương điển hình thực hiện tốt Kết luận 01.

ok- Đảng ủy SAWACO Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024.jpg
Đảng ủy SAWACO khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024

Nhiều đơn vị đã thiết thực đề ra nội dung cụ thể hướng tới phục vụ cộng đồng, tập trung giải quyết các bức xúc của khách hàng; gắn việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh với nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Nhiều đơn vị đã có những mô hình hay trong triển khai tiêu chí đạo đức, rèn luyện lối sống của đảng viên gắn với nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Bên cạnh đó, ngành cấp nước cũng đẩy nhanh thực hiện 3 chương trình mục tiêu của tổng công ty; triển khai các dự án tự động hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong dự báo, sản xuất nước sạch; tăng cường thiết bị thông minh, tiết kiệm nước, thân thiện môi trường trong quản lý, vận hành. Đã có 19/38 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được hình thành theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

download.jpg
Trao bằng khen đến các tập thể và cá nhân

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy SAWACO Lý Bửu Nghĩa, đề nghị cấp ủy và tổ chức Đảng cần làm tốt việc xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, các cách làm hiệu quả, các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời động viên, khích lệ các gương điển hình tiếp tục có động lực đóng góp, sáng tạo, phát huy sáng kiến, hiến kế.

Đặc biệt, quan tâm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của tổ chức đảng, chính quyền, trong từng hoạt động đoàn thể tại đơn vị.

Đồng chí Lý Bửu Nghĩa đề nghị cấp ủy cần tiếp tục hoàn thiện, phát huy các giá trị Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, tạo sự cộng hưởng, lôi cuốn và sức lan tỏa sâu rộng, góp phần làm sâu sắc thêm những giá trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó nâng cao nhận thức, hành động và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động tổng công ty.

Dịp này, Đảng ủy SAWACO đã biểu dương 2 tập thể và 3 cá nhân được tuyên dương học tập và làm theo Bác cấp thành phố giai đoạn 2021-2024; khen thưởng 49 tập thể và 95 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024.

Tin cùng chuyên mục