Ngành điện thành phố tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và sức khỏe của CNVC-LĐ, Tổng Công ty Điện lực TPHCM đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, các đơn vị tích cực thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh được giao và đảm bảo an toàn lao động. Nghiêm túc thực hiện các biện pháp cơ bản phòng, chống dịch: đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, khi tiếp xúc với khách hàng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc các chế phẩm sát khuẩn; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; hạn chế đến bệnh viện, phòng khám (trừ trường hợp cần thiết). Sẵn sàng các kịch bản, phương án đối phó trong trường hợp đơn vị có CBCNV nhiễm bệnh (F0) hoặc tiếp xúc (F1), không để dịch lan rộng trong CBCNV.

Đảm bảo công tác vệ sinh khử khuẩn bề mặt, trang bị dung dịch sát khuẩn đầy đủ, kiểm soát nhiệt độ cho CBCNV và khách hàng ra, vào tại đơn vị để kịp thời phát hiện và xử lý trường hợp có triệu chứng liên quan đến Covid-19. Tạm dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết; trường hợp tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn… theo đúng quy định.

Đảm bảo công tác tuyên truyền cập nhật tình hình, diễn biến dịch bệnh, các địa điểm có nguy cơ theo khuyến cáo của Bộ Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền; yêu cầu người lao động đề cao cảnh giác, chủ động và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống cho cá nhân trước tình hình dịch lây lan ra cộng đồng, tránh hoang mang tâm lý tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty và đơn vị.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC chủ trì cuộc họp trực tuyến

Ngành điện phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh - dịch vụ khách hàng

Ngày 1-2, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TPHCMC (EVNHCMC) chủ trì cuộc họp trực tuyến rà soát việc triển khai công tác kinh doanh - dịch vụ khách hàng năm 2023 đối với tất cả các công ty điện lực trực thuộc và đặt mục tiêu phấn đấu đạt, vượt các chỉ tiêu được giao.