Nụ cười Trường Sa

Nụ cười Trường Sa

Dẫu ngày ngày đối mặt bao vất vả, khó khăn trong sinh hoạt, thực thi nhiệm vụ nhưng các cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo vẫn luôn thường trực những nụ cười rạng rỡ.
 
Nụ cười Trường Sa ảnh 1
Nụ cười Trường Sa ảnh 2
Nụ cười Trường Sa ảnh 3
Nụ cười Trường Sa ảnh 4
Nụ cười Trường Sa ảnh 5
Nụ cười Trường Sa ảnh 6
Nụ cười Trường Sa ảnh 7
Nụ cười Trường Sa ảnh 8
Nụ cười Trường Sa ảnh 9
Nụ cười Trường Sa ảnh 10
Nụ cười Trường Sa ảnh 11
Nụ cười Trường Sa ảnh 12
Nụ cười Trường Sa ảnh 13
Nụ cười Trường Sa ảnh 14
 
Nụ cười Trường Sa ảnh 15
Nụ cười Trường Sa ảnh 16
Nụ cười Trường Sa ảnh 17
Nụ cười Trường Sa ảnh 18
Nụ cười Trường Sa ảnh 19
Nụ cười Trường Sa ảnh 20
Nụ cười Trường Sa ảnh 21