Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025

SGGP
Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ EVNHCMC lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025, cho cán bộ chủ chốt của tổng công ty và các cơ sở đảng trực thuộc. 

Ông Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC chỉ đạo tại hội nghị

Ông Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đồng chí Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC, yêu cầu bí thư, cấp ủy cơ sở lãnh đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc các nội dung cơ bản của nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, người lao động; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNHCMC và các nghị quyết của TPHCM sắp tới. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao nhận thức về tính chuyên nghiệp - minh bạch - hiệu quả trong mọi hoạt động; nâng chất lượng cung ứng điện một cách tốt nhất, đảm bảo xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, an toàn, đạt mỹ quan đô thị; nâng cao giá trị gia tăng của chất lượng dịch vụ khách hàng; tích cực tham gia hoạt động xã hội, hoạt động vì cộng đồng; quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

 

VĂN THẢO

Các tin, bài viết khác