Phát huy giá trị di sản Đờn ca tài tử Nam bộ

Thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn chỉnh nội dung dự thảo “Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam bộ trên địa bàn TPHCM đến năm 2025”.

Theo đó, dự thảo kế hoạch có các nội dung chính: Tổ chức nghiên cứu xây dựng đề cương và biên tập thành sách về quá trình hình thành và phát triển ĐCTT tại TPHCM; tổ chức sưu tầm, tập hợp những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể có liên quan đến nghệ thuật ĐCTT và nghiên cứu chính sách tài chính, đầu tư để sử dụng, quản lý những di sản này; xây dựng giáo trình, giáo án, đội ngũ giáo viên để giảng dạy ĐCTT trong và ngoài trường học; xây dựng chính sách đầu tư và phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm để đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật ĐCTT tại TPHCM…

Đọc nhiều nhất

Âm nhạc

Âm nhạc của Gen Z

Một thế hệ nghệ sĩ trẻ, Gen Z (sinh trong giai đoạn 1996-2012) khác biệt, hướng tới sự đa năng, dám chủ động thử nghiệm nghệ thuật, dẫu biết có thể thất bại… là những gì công chúng đã và đang nhìn thấy ở V-pop.

Sách và cuộc sống

Mỹ thuật

Kìa non non, nước nước, mây mây

Triển lãm trưng bày 16 tác phẩm thể nghiệm thể hiện niềm say mê không ngừng của Hà Mạnh Thắng với tính vật chất, thời gian và những cuộc trở lại chiêm nghiệm lịch sử, di sản văn hóa.