Phú Yên sẽ trở thành trung tâm cây dược liệu vào năm 2050

Đề án “Phát triển cây dược liệu trên đất lâm nghiệp tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023-2030, định hướng đến năm 2050” mang đến nhiều hy vọng cho người dân Phú Yên. Mục tiêu đến năm 2050, tỉnh Phú Yên trở thành trung tâm trồng cây dược liệu.

Chiều 22-3, tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị công bố và triển khai Đề án “Phát triển cây dược liệu trên đất lâm nghiệp tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023-2030, định hướng đến năm 2050. Tham gia có đại diện Cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT), đại diện các địa phương phát triển mạnh cây dược liệu trên đất lâm nghiệp; các trung tâm nghiên cứu cây dược liệu trên khu vực và cả nước; các địa phương có tiềm năng, thế mạnh, phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

z5274096332136_bd59e387fd13c42b5ba28a299678f308.jpg
Cây Lan kim tuyến được trồng trên đất lâm nghiệp ở huyện Đồng Xuân. Ảnh: PHƯƠNG ĐÔNG

Tại hội nghị, đại diện Sở NN-PTNT đã công bố Quyết định số 89/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phát triển cây dược liệu trên đất lâm nghiệp tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023-2030, định hướng đến năm 2050” của UBND tỉnh Phú Yên.

Mục tiêu phát triển bền vững nguồn tài nguyên dược liệu ở tỉnh Phú Yên trong điều kiện phát triển lâm nghiệp, nằm trong chương trình, kế hoạch tổng thể về phát triển lâm nghiệp nhằm phát huy có hiệu quả mọi tiềm năng về điều kiện tự nhiên và xã hội để phát triển các vùng trồng dược liệu chuyên canh như Quế, Sa nhân, Ba kích, Địa liền, Thiên niên kiện..., gắn với bảo tồn và khai thác hợp lý nguồn dược liệu tự nhiên nhất là các cây dược liệu quý hiếm, đặc hữu trên địa bàn; khuyến khích mở rộng các vùng chuyên canh tiềm năng tại huyện Tuy An, Sơn Hòa và Đồng Xuân; bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường sinh thái.

Bên cạnh đó, đề án tập trung ưu tiên phát triển dược liệu trong môi trường, dưới tán rừng và trên đất lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường, gắn sản xuất nguyên liệu với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng vùng trồng dược liệu gắn với công nghiệp chế biến, cơ cấu sản phẩm đa dạng bảo đảm an toàn và chất lượng. Đồng thời, kết hợp phát triển đa dạng các mặt hàng, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và sử dụng tự túc của nhân dân miền núi.

d3.jpg
Các đại biểu đóng góp ý kiến thực hiện hiệu quả Đề án. Ảnh: PHƯƠNG ĐÔNG

Nhà nước hỗ trợ đầu tư về nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong việc bảo tồn nguồn gen, khai thác dược liệu tự nhiên, trồng trọt, chế biến dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu. Các cơ quan chuyên môn khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển trồng dược liệu, đẩy mạnh xuất khẩu dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu, góp phần tăng dần tỉ trọng của ngành công nghiệp dược trong tổng sản phẩm nội địa; đảm bảo người dân sống gần rừng được chia sẻ lợi ích từ rừng và sống dựa vào nguồn thu nhập từ dược liệu để bảo vệ rừng, góp phần cải thiện đời sống, xoá đói giảm nghèo.

Đến năm 2030, Phát triển vùng nguyên liệu trồng dược liệu (nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng) tập trung tại các tiểu vùng có điều kiện sinh thái phù hợp khoảng 20.000ha, thu hút khoảng 10.000 hộ gia đình tham gia gây trồng và phát triển dược liệu được tạo thêm việc làm, tăng thu nhập từ dược liệu đạt tối thiểu 15% trong kinh tế hộ gia đình.

d2.jpg
Tỉnh Phú Yên đang rất quan tâm đến việc phát triển cây dược liệu trên đất lâm nghiệp. Ảnh: PHƯƠNG ĐÔNG

Đề án định hướng đến năm 2050 phát triển ngành hàng dược liệu của tỉnh trở thành ngành hàng mang thương hiệu mạnh, có giá trị sản xuất cao, tạo nguồn thu quan trọng cho các địa phương và đưa tỉnh Phú Yên trở thành trung tâm sản xuất dược liệu (nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng) của vùng duyên hải Nam Trung bộ.

Đề án đề ra các giải pháp trong đó nổi bật là tạo ra cơ chế chính sách phát triển cây dược liệu; đẩy mạnh việc tuyên truyền để người dân hiểu được giá trị cây dược liệu trên đất lâm nghiệp.

Nguồn vốn để thực hiện Đề án là 1.147,3 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước là 184,6 tỷ đồng, còn lại kêu gọi nguồn lực xã hội hóa.

Tin cùng chuyên mục