Quảng Ngãi: Kiểm tra tình hình thu, chi đầu năm học, xử lý trường hợp thu sai quy định

Nhằm giảm bớt khó khăn cho người học, cha mẹ người học, các cơ sở giáo dục không được gộp các khoản thu và đóng góp vào đầu năm học. Đây là nội dung trong văn bản hướng dẫn thực hiện các khoản thu tại các cơ sở giáo dục công lập trong tỉnh Quảng Ngãi năm học 2022-2023 của Sở GD-ĐT.

Về học phí, tạm thời chưa thu học phí năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Khi có quy định mức thu cụ thể của UBND tỉnh, Sở GD-ĐT sẽ có hướng dẫn mức thu học phí cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Các khoản đóng góp tự nguyện, gồm thực hiện tiếp nhận tài trợ, viện trợ, bảo hiểm thân thể, các khoản thu của tổ chức đoàn thể trong nhà trường về tài chính thực hiện theo điều lệ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Quảng Ngãi: Kiểm tra tình hình thu, chi đầu năm học, xử lý trường hợp thu sai quy định ảnh 1 Trường Tiểu học Quảng Phú 2, TP Quảng Ngãi  

Đối với quỹ hội cha mẹ học sinh, kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác.

Văn bản nêu rõ, tuyệt đối cấm lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Các khoản thu thỏa thuận gồm nhà trường thực hiện một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi dạy, phục vụ học sinh gồm tiền phục vụ bán trú, tiền nước uống, phù hiệu, bảng tên, logo, ghế ngồi (học sinh đầu cấp), giấy thi...  (phục vụ kiểm tra theo đề chung nếu có).

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình thu, chi đầu năm tại các cơ sở giáo dục, kịp thời xử lý sai phạm nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm thu, thu các khoản trái quy định. Có hình thức xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với Hiệu trưởng, các cá nhân liên quan ở những cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện thu, chi không đúng quy định…

Sở GD-ĐT tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình thu, chi đầu năm, kịp thời xử lý sai phạm, có hình thức xử lý nghiêm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đối với cơ sở giáo dục thực hiện thu, chi không đúng quy định.

Quảng Ngãi: Kiểm tra tình hình thu, chi đầu năm học, xử lý trường hợp thu sai quy định ảnh 2 Khuôn viên Trường Tiểu học Quảng Phú 2, TP Quảng Ngãi 

Liên quan đến vấn đề lạm thu đầu năm, Đoàn kiểm tra của Phòng GD-ĐT TP Quảng Ngãi kiểm tra tại Trường Tiểu học Quảng Phú 2, xác định một số khoản thu không đúng quy định như thu 80.000 đồng/học sinh tiền xã hội hóa, 100.000 đồng/học sinh/tháng tiền học 2 buổi/ngày, 180.000 đồng tiền vệ sinh lớp học…

Ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng Phòng GD-ĐT TP Quảng Ngãi khẳng định, việc Trường Tiểu học Quảng Phú 2 thu tiền xã hội hóa, tiền phục vụ việc dạy tăng tiết 2 buổi/ngày, tiền vệ sinh lớp là sai quy định, buộc phải xuất toán trả lại cho phụ huynh nếu đã thu rồi. Phòng GD-ĐT sẽ tiếp tục kiểm tra tình hình thu chi đầu năm tại các trường trên địa bàn thành phố.

Tin cùng chuyên mục