Quốc hội làm công tác nhân sự ngay trong 2 ngày đầu kỳ họp thứ 4

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết luận: Công tác nhân sự bố trí trong 2 ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Bố trí thảo luận ở hội trường nội dung về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 cùng với phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước; bố trí thảo luận ở hội trường nội dung về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức cùng phiên thảo luận các báo cáo về công tác tư pháp.
Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV
Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sẽ họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 20-10 tới đây. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có thông báo số 1546/TB-TTKQH, nêu rõ kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4. 

Thông báo kết luận nêu rõ: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về dự kiến chương trình và cách thức tổ chức kỳ họp thứ 4.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung vào chương trình 2 nội dung gồm: tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tán thành việc chưa trình 2 nội dung là việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí/dự án BOT.

Đối với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), căn cứ vào diễn biến và kết quả ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc trình Quốc hội thông qua dự án Luật ngay tại kỳ họp thứ 4 hoặc để sang kỳ họp sau. Tuy nhiên, dù Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 4 hay kỳ họp sau thì vẫn thống nhất hiệu lực thi hành là từ ngày 1-1-2024.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ báo cáo rõ tình hình xung đột Nga - Ukraine, các tác động đến nước ta, dự báo tình hình cũng như quan điểm của Đảng, Nhà nước trong báo cáo của Chính phủ về công tác đối ngoại.

Về chương trình kỳ họp, thống nhất bố trí 2,5 ngày liền mạch cho hoạt động chất vấn (không bố trí qua 2 tuần). Công tác nhân sự bố trí trong 2 ngày làm việc đầu tiên. Bố trí thảo luận ở hội trường nội dung về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 cùng với phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước; bố trí thảo luận ở hội trường nội dung về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức cùng phiên thảo luận các báo cáo về công tác tư pháp.

Khoảng cách giữa phiên thảo luận tổ và phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được kéo dài hơn để các cơ quan có thêm thời gian tổng hợp, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội.

Tin cùng chuyên mục