Shinhan Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm “Shinhan – Sống An Vui”

Shinhan Life Việt Nam vừa giới thiệu ra thị trường sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp với quyền lợi bảo vệ nâng cao “Shinhan – Sống An Vui”.

Shinhan Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm “Shinhan – Sống An Vui”

Sản phẩm là sự kết hợp hiệu quả giữa bảo vệ và tiết kiệm nhằm mang đến một giải pháp bảo vệ toàn diện trước các rủi ro, đồng thời giúp khách hàng và gia đình chu toàn kế hoạch dài hạn với quỹ tài chính dự phòng cho những nhu cầu trong tương lai.

Với quyền lợi Hỗ trợ chi phí y tế, Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo và Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn, “Shinhan – Sống An Vui” mang đến bộ 3 giải pháp bảo vệ nâng cao, không chỉ bảo vệ trước 3 bệnh hiểm nghèo phổ biến, mà còn san sẻ nỗi lo viện phí và chi phí phẫu thuật, cũng như gia tăng bảo vệ trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

Bên cạnh các quyền lợi bảo vệ, khách hàng còn được hưởng Quyền lợi Tiết kiệm và Quyền lợi Đáo hạn có tổng số tiền được chi trả lên đến 150% số tiền bảo hiểm. Ngoài ra, sản phẩm được thiết kế với nhiều lựa chọn thời hạn hợp đồng từ 10 năm đến 25 năm giúp khách hàng có thể chủ động xây dựng kế hoạch tài chính cho bản thân và gia đình.

Tin cùng chuyên mục