Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm

Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm

Trong những ngày qua, khi TPHCM áp dụng triệt để nhiều biện pháp để kiểm soát dịch bệnh Covid-19 như giãn cách xã hội kết hợp với tiêm vaccine, đồng thời áp dụng các biện pháp điều trị cho bệnh nhân F0 nên số ca tử vong có xu hướng giảm.
Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 1
Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 2
Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 3

Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN

Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 4

Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN

Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 5

Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN

Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 6

Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN

Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 7

Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN

Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 8

Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN

Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 9

Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN

Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 10

Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN

Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 11

Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN

Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 12

Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN

Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 13

Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN

Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 14

Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN

Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 15

Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN

Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 16

Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN

Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 17

Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN

Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 18

Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN