Tắc kè có thể đi trên mặt nước?

Các nhà khoa học từ Đại học Rockefeller (Mỹ) phát hiện, để có thể chạy nhanh trên mặt nước, tắc kè sử dụng túi khí nhỏ, được hình thành dưới áp lực của các chân trước và chân sau.
Tắc kè có thể đi trên mặt nước?

 Để thiết lập cơ chế vận động chính xác trên mặt nước, các nhà khoa học đã phải mất vài tuần giám sát video ở các khu vực nhiệt đới của Singapore.

Các nhà nghiên cứu phát hiện, chân của tắc kè có cấu trúc da đặc biệt, cho phép sử dụng sức căng bề mặt của nước để di chuyển nhanh chóng. Cấu trúc độc đáo của da và các cơ đặc biệt cho phép tắc kè chạy trên mặt nước ở tốc độ cao, lên đến 1m/giây. Các nhà khoa học tin rằng tắc kè phải chạy như vậy là để trốn khỏi những loài thú ăn thịt khác.


Tin cùng chuyên mục