Tăng cường tuần tra biển nhằm gỡ thẻ vàng IUU

Ngành thủy sản và các cấp ngành tỉnh Quảng Bình đang nỗ lực trong nhiệm vụ tuyên truyền, tuần tra kiểm soát trên bờ cũng như trên biển. Việc tuần tra nhằm hạn chế vi phạm khai thác thủy hải sản biển bất hợp pháp, góp phần gỡ thẻ vàng IUU.

Tin cùng chuyên mục