Tháng cuối năm, cán bộ thuế phải làm thêm cả ngày nghỉ

Để phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu dự toán thu ngân sách và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018, Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu cục thuế các tỉnh/thành phố tập trung đôn đốc thu những ngày cuối năm.
Cán bộ thuế Cục thuế TPHCM làm việc với doanh nghiệp
Cán bộ thuế Cục thuế TPHCM làm việc với doanh nghiệp

Cụ thể, các cục thuế theo dõi sát tiến độ thu nộp ngân sách hàng ngày; khẩn trương hoàn thành kết luận đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra; thu hồi nợ và cưỡng chế nợ thuế; phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng xuống dưới 5% so với tổng thu ngân sách; đôn đốc nộp đầy đủ, kịp thời các khoản tăng thu theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ trước ngày 20-12.

Ngoài ra, cơ quan thuế phải bố trí cán bộ làm ngoài giờ để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách (kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ) nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Hàng ngày, cơ quan thuế cần phối hợp với kho bạc nhà nước địa phương tổng hợp đầy đủ và báo cáo kịp thời đến Tổng cục Thuế về kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, góp phần phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành chung của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.
Được biết, tổng thu ngân sách 11 tháng do cơ quan thuế quản lý đã đạt 93,4% dự toán. Tuy nhiên, tiến độ thu ngân sách trung ương mới đạt 88% dự toán, đặc biệt một số địa phương có nguồn thu ngân sách trung ương lớn, nhưng tiến độ thu đạt thấp. Do vậy, tháng cuối năm, các đơn vị phải “chạy nước rút” để hoàn thành đạt và vượt kế hoạch thu.


Tin cùng chuyên mục