Thanh Hóa nên tiên phong thí điểm chính sách thuế nhà ở ​

SGGPO
Về tài chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng địa phương có thể nghiên cứu thêm thuế nhà ở, vì thuế này gắn với chính quyền địa phương. “Thanh Hóa có thể đi đầu thí điểm, sau này có thể áp dụng cho Hà Nội, TPHCM”, Chủ tịch Quốc hội khuyến nghị.

Tiếp tục phiên họp thứ ba, sáng 16-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Nâng hạn mức dư nợ vay lên 60%

Trình bày báo cáo của Chính phủ về dự thảo này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) Nguyễn Chí Dũng cho biết, dự thảo Nghị quyết quy định tỉnh Thanh Hóa được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ về cho tỉnh vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp.

“Hiện nay, Quốc hội đã cho phép TPHCM và TP Hà Nội áp dụng cơ chế đặc thù này, với mức dư nợ vay không vượt quá 90%”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói thêm.

Thanh Hóa nên tiên phong thí điểm chính sách thuế nhà ở  ​ ảnh 1 Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG 

Chính phủ cũng đề xuất hàng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Thanh Hóa 70% số tăng thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu qua cảng biển Nghi Sơn so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao (không bao gồm thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu để đầu tư hình thành tài sản cố định, hoặc để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được ngân sách trung ương hoàn lại thuế giá trị gia tăng).

Chính sách đặc thù tiếp theo là ngân sách tỉnh Thanh Hóa được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý trên địa bàn tỉnh (trừ các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh) để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của tỉnh. Đây là khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%, theo Luật Ngân sách.

Về quản lý đất đai, dự thảo nghị quyết quy định, HĐND tỉnh Thanh Hóa quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10ha trở lên; đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng từ 20ha trở lên phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Theo Luật Đất đai, việc này cần có văn bản chấp thuận của Thủ tướng.

Có thể mở rộng chính sách đặc thù

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh, mặc dù có những đặc điểm, thế mạnh đặc thù so với các địa phương khác, song các cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính, ngân sách được đề xuất áp dụng cho Thanh Hóa về cơ bản tương đồng so với các chính sách đặc thù đang áp dụng cho một số địa phương như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng…

“Dự thảo chưa có cơ chế, chính sách mới tương thích với đặc thù của một tỉnh hội tụ 3 vùng địa lý, chưa thể hiện được vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng của miền Trung như tờ trình”, ông Nguyễn Phú Cường nhận định.
Thanh Hóa nên tiên phong thí điểm chính sách thuế nhà ở  ​ ảnh 2 Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho rằng dự thảo chưa có cơ chế, chính sách mới tương thích, chưa thể hiện được vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng của miền Trung. Ảnh: VIẾT CHUNG 

Thường trực cơ quan thẩm tra đề nghị, về lâu dài, cần nghiên cứu toàn diện để có những đề xuất mang tính sáng tạo, tránh rập khuôn. Cần chú trọng khai thác những tiềm năng, thế mạnh đặc thù về kinh tế, điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, truyền thống lịch sử, văn hóa… để tạo tiền đề cho Thanh Hóa giữ được vị trí là tỉnh có tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất cả nước và tiếp tục phát triển năng động, bền vững trong những năm tiếp theo.

Về những cơ chế cụ thể, nhiều ý kiến tại cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc quy định HĐND tỉnh Thanh Hóa quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng từ 20ha trở lên.

Một số ý kiến tán thành việc giao HĐND tỉnh Thanh Hóa được quyết định chuyển đổi đối với diện tích đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng nhưng chỉ trong phạm vi diện tích hiện đang thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, giao HĐND tỉnh Thanh Hóa quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng từ 20ha đến dưới 50ha. Còn từ 50ha trở lên thì phải thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội theo quy định hiện hành.

“Chuyển mục đích từ 50ha dứt khoát phải ra Quốc hội”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nói. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gợi ý sẽ trình Quốc hội ủy quyền cho UBTVQH quyết định khi chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng từ 50ha trở lên.

Nhìn chung, theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc trình Quốc hội ban bành Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa là hoàn toàn có đủ cơ sở chính trị và pháp lý. Tuy nhiên, phạm vi điều chỉnh của dự thảo có thể rộng hơn, điều chỉnh cả về tổ chức bộ máy.

Về tài chính, Chủ tịch Quốc hội cho rằng địa phương có thể nghiên cứu thêm thuế nhà ở, vì thuế này gắn với chính quyền địa phương.

“Thanh Hoá có thể đi đầu thí điểm, sau này có thể áp dụng cho Hà Nội, TPHCM”, Chủ tịch Vương Đình Huệ khuyến nghị.

Tổng kết nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa đủ điều kiện trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 tới đây.

UBTVQH cho rằng cần mở rộng phạm vi của nghị quyết, nghiên cứu thêm về chính sách đặc thù trong đầu tư, phân cấp, về bộ máy biên chế… UBTVQH cũng thống nhất nghị quyết có hiệu lực từ năm 2022 và thực hiện trong 5 năm.

Nhất trí ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế

Cuối buổi sáng 16-9, UBTVQH đã thảo luận một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Qua thẩm tra tờ trình của Chính phủ về vấn đề này, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhất trí trình UBTVQH ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 ngay tại phiên họp này theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Chính phủ đề nghị giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng theo hướng bổ sung thêm điều kiện “tổng doanh thu năm 2021 giảm so với tổng doanh thu năm 2020”.

Chủ nhiệm Nguyễn Phú Cường cho biết, về cơ bản, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhất trí với nội dung tiếp thu này của Chính phủ, vì việc bổ sung thêm điều kiện này góp phần loại trừ được những doanh nghiệp có lợi thế tăng trưởng trong điều kiện dịch bệnh (ví dụ các doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng trực tuyến, viễn thông ...), phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 30/2021/QH15.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị bỏ điều kiện “doanh nghiệp phải có tổng doanh thu năm 2021 giảm so với tổng doanh thu năm 2020” vì quy định này là không hợp lý đối với những doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 tăng so với năm 2020 vì bị tăng chi phí đầu vào, song thu nhập lại giảm. Đại diện Ủy ban Pháp luật cho rằng thực hiện theo hướng này là vượt quá thẩm quyền của UBTVQH, không phù hợp Nghị quyết 30/2021/QH15.

Có ý kiến đề nghị nên so sánh tổng doanh thu của năm 2021 với tổng doanh thu của năm 2019, là năm chưa chịu tác động bởi dịch bệnh. Năm 2020 ngay từ đầu năm đã xảy ra dịch bệnh, các biện pháp chống dịch đã được triển khai nên có thể doanh thu giảm rất sâu, năm 2021 mới phục hồi nhưng không đáng kể so với trước dịch…

Ý kiến khác đề nghị giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo 3 mức: 30%, 50% và 100%.

Về miễn, giảm thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Chính phủ đề xuất miễn toàn bộ số thuế phải nộp của quý III và IV năm 2021. Đa số ý kiến trong Thường trực cơ quan thẩm tra thống nhất với nội dung này.

Dự thảo mới của Chính phủ đề xuất việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho một số lĩnh vực dịch vụ trong khoảng thời gian từ 1-10-2021 đến 31-12-2021. Với chức năng của thuế GTGT là đánh vào tiêu dùng, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban TC-NS tán thành việc giảm thuế GTGT đối với một số lĩnh vực kinh doanh, trong đó đặc biệt là đối với các dịch vụ vận tải, kho bãi… để kích thích tiêu dùng và giảm chi phí đầu vào cho nhiều lĩnh vực kinh doanh khác trong thời gian dịch bệnh.

Cùng với đó, đề nghị Chính phủ nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện quản lý thuế để bảo đảm mục tiêu chính sách.

ANH PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quang cảnh buổi làm việc

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc làm việc với Công an TPHCM

Ngày 15-10, Đoàn Công tác của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với Công an TPHCM về việc triển khai thực hiện phương án 03/PA-BCA-V01 ngày 16-8-2021 của Bộ Công an về “Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong và sau đại dịch Covid-19”.

Bút Sài Gòn

Nghiên cứu kiểu rùa

- Lại một lần nữa, thị trường thịt heo xảy ra nghịch lý tréo ngoe. Giá heo hơi xuất chuồng liên tục giảm, còn giá heo thịt đến tay người tiêu dùng lại tăng mạnh. Tại sao đầu này giảm mà đầu kia lại vọt lên?

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Quy hoạch kinh tế - xã hội phải đi trước quy hoạch đô thị

Sau 2 chuyên đề phản ánh thực tế quy hoạch, sử dụng đất đai tại TPHCM, Báo SGGP đã nhận được nhiều góp ý, hiến kế thêm. PV báo SGGP ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia, doanh nghiệp về các vấn đề có liên quan nói trên. 

Tin buồn

TIN BUỒN

Quận ủy - UBND - UBMTTQ quận 6, TPHCM; Đảng ủy - UBND - UBMTTQ phường 11, quận 6 và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: