Thảo luận kết quả giám sát chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế

Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ tiếp tục vào hôm nay 22-4 và dự kiến kết thúc cuối chiều thứ ba 23-4.

Trong công tác xây dựng pháp luật, UBTVQH sẽ xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội năm 2023. Bên cạnh đó, cơ quan thường trực của Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; Luật Địa chất và khoáng sản. Đáng lưu ý, nếu các cơ quan chuẩn bị kịp hồ sơ, tài liệu, dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) cũng sẽ được cho ý kiến.

Trong lĩnh vực giám sát, UBTVQH sẽ xem xét, thảo luận về kết quả giám sát của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023; cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023”...

Tin cùng chuyên mục