Họ đã nói

“Chúng ta sẽ không tuân theo bất kỳ quy định nào cho đến khi trở thành thành viên đầy đủ của WTO. Nếu không, chúng ta sẽ phải thực thi tất cả các bổn phận và gánh chịu những phí tổn nhất định mà không được hưởng bất kỳ lợi ích nào như các nước thành viên”.

Họ đã nói

“Đó chỉ có thể là một giải pháp chính trị và chúng ta phải thực hiện một tiến trình chính trị”.

Họ đã nói

“Trong tình cảnh này, bất cứ ai ở đây cũng có thể bỏ mạng oan uổng”.

Họ đã nói

“Nguy cơ cả một thế hệ thanh niên chịu thiệt thòi đã hiển hiện”.

Họ đã nói

Các nỗ lực của Đức trong việc xây dựng một mô hình nhà nước đa văn hóa đã thất bại hoàn toàn

Họ đã nói

“Bất kỳ một cuộc xâm lược mới nào của Israel cũng sẽ đẩy toàn bộ tiến trình hòa bình vào ngõ cụt”.

Họ đã nói

“Nếu tại đây, ngay lúc này, chúng ta cho Nghị định thư Kyoto vào sọt rác thì trong tương lai không xa, chúng ta phải chịu trách nhiệm về tội diệt chủng vì đẩy nhiều người đến cái chết từ hệ quả của sự biến đổi khí hậu”.

Đọc nhiều nhất