Thông báo Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa VIII

* Khai thác tối đa thế mạnh vùng kinh tế biển
* Tăng cường cán bộ kiểm tra các cấp

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TPHCM khóa VIII họp trong hai ngày 17 và 18-10-2007 đã làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Hội nghị tập trung thảo luận thông qua 3 Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, 5 BCH Trung ương (TƯ) khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TƯ ngày 9-2-2007 của BCH TƯ khóa X, hội nghị đã thảo luận và thống nhất đánh giá tình hình, kết quả và những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực liên quan đến biển trong thời gian qua và định hướng chiến lược biển, mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện đến năm 2020. Phân tích, nhấn mạnh các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong Đảng bộ và nhân dân TP về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân TP để khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của vùng biển; bảo đảm quốc phòng-an ninh, hợp tác quốc tế và bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả phòng, tránh thiên tai và cải thiện đời sống nhân dân vùng biển, ven biển, góp phần tạo thêm thế và lực mới để phát triển kinh tế-xã hội của TP.

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TƯ ngày 1-8-2007 của BCH TƯ khóa X, hội nghị thống nhất đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện thời gian qua và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận và báo chí đến năm 2010. Tiếp tục nâng cao nhận thức, đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng; đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị; tăng cường lãnh đạo, quản lý để các cơ quan báo chí thực sự là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của tổ chức chính trị-xã hội, là diễn đàn của nhân dân, nhằm củng cố, tăng cường sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, tạo được nhiều phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TƯ ngày 30-7-2007 của BCH TƯ khóa X, hội nghị thống nhất với đánh giá về những việc làm được, những hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiểm tra của Đảng bộ thời gian qua; đồng thời, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện đến năm 2010.

Trong đó, tập trung nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng bộ; đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ; kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra, tăng cường cán bộ kiểm tra các cấp; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho ngành để đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, nhằm góp phần phòng ngừa các sai phạm và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên trong tình hình mới.

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đi sâu phân tích những kết quả đạt được, những yếu kém, khuyết điểm và nguyên nhân trong thực hiện các chủ trương, chính sách có liên quan đến lĩnh vực biển; về công tác tư tưởng, lý luận, lãnh đạo, quản lý báo chí; về công tác kiểm tra của Đảng. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân sớm tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết TƯ 4, 5 khóa X; chú trọng khắc phục những khuyết điểm, yếu kém, đặc biệt những khuyết điểm, yếu kém kéo dài, đề cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, tính chiến đấu, tính tiên phong, gương mẫu của các tổ chức Đảng và đảng viên, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đảng.

BCH Đảng bộ TPHCM tin tưởng toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân thành phố với truyền thống đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết TƯ 4, 5 khóa X, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ VIII.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA VIII

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quang cảnh kỳ họp thứ 5 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: UBKTTW

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật nhiều lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Hà Nội và TPHCM

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm điểm trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND TP Hà Nội; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vi phạm, khuyết điểm có liên quan theo đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước; Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ đạo kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ án liên quan.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tây Ninh qua 5 năm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đều lồng ghép, đưa tinh thần Chỉ thị 05 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện sâu sát từng lĩnh vực, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đây là nội dung quan trọng trong phong trào thi đua yêu nước hàng năm.


Xây dựng Đảng

Kết nạp Đảng nơi tuyến đầu

Tại hội trường Sở Chỉ huy Bệnh viện Dã chiến thu dung, điều trị Covid-19 số 4 (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM) ngày 28-7 diễn ra một sự kiện đặc biệt: Chi bộ Quân sự phường 13, quận Phú Nhuận tổ chức lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Vũ Nguyễn Hoàng Dũng, chiến sĩ Dân quân thường trực phường 13.

Việt Nam và Thế giới

Nhà đầu tư Hàn Quốc mong kinh tế Việt Nam sớm vượt qua đại dịch

Các chuyên gia Hàn Quốc cho rằng Việt Nam có nhiều tiềm năng để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư Hàn Quốc mong kinh tế Việt Nam sẽ sớm vượt qua đại dịch. Bộ Y tế cũng thông báo bắt đầu từ hôm nay 4-8, Việt Nam giảm thời gian cách ly tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ vaccine hoặc đã từng khỏi bệnh do mắc Covid-19.

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP