Thủ tục khiếu kiện quyết định hành chính

SGGP
Khi công dân có căn cứ cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm bởi quyết định hành chính (QĐHC), thì có thể làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

Theo Điều 7 Luật Khiếu nại 2011, trình tự khiếu nại QĐHC được thực hiện như sau: Khi khiếu nại lần đầu, người khiếu nại gửi khiếu nại đến người đã ra QĐHC. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết, thì có quyền khiếu nại lần hai đến thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai sẽ kết thúc quy trình khiếu nại, đồng nghĩa với việc công dân không thể thực hiện tiếp quyền khiếu nại nếu đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. Nếu người khiếu nại vẫn không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, thì phải khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính. Riêng QĐHC của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ không thể thực hiện khiếu nại lần hai. Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được hoặc biết được QĐHC. Việc khiếu nại thực hiện sau thời hạn đó sẽ không được giải quyết.

Người bị QĐHC xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp có thể lựa chọn giữa việc khiếu nại hoặc khởi kiện. Tuy nhiên, việc khiếu nại và khởi kiện không được thực hiện đồng thời. Trong trường hợp người khởi kiện có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền, đồng thời có đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, thì Tòa án sẽ yêu cầu người khởi kiện lựa chọn một trong hai cơ quan giải quyết. Tòa án sẽ không giải quyết khiếu kiện các QĐHC thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của pháp luật; các quyết định của tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng; và các QĐHC mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức.

Đơn khởi kiện phải có những nội dung sau: ngày, tháng, năm làm đơn; Tòa án được yêu cầu giải quyết vụ án hành chính; tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email (nếu có) của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; nội dung QĐHC; nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có); yêu cầu đề nghị tòa án giải quyết; cam đoan về việc không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Ngoài ra, công dân chỉ có thể thực hiện được quyền khởi kiện QĐHC nếu khởi kiện trong thời hạn luật định, cụ thể là 1 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được QĐHC đó.

Luật sư NGUYỄN TRUNG TRỰC (Văn phòng luật sư Phan Law Vietnam)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Cân đối, điều hòa biên chế cơ quan nhà nước

Cân đối, điều hòa biên chế cơ quan nhà nước

Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, thời gian qua các cấp, các ngành cả nước đã và đang có những bước đi khá quyết liệt nhằm đạt mục tiêu đến cuối năm 2020 giảm được 10% tổng biên chế. Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn còn nhiều khó khăn.

Bạn đọc viết

Cẩn thận khi mua sản phẩm lọc không khí, chống bụi

Trước tình trạng chất lượng không khí tại Hà Nội, TPHCM và một số thành phố khác đang bị ô nhiễm nghiêm trọng với nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao gây ảnh hưởng tới sức khỏe, rất nhiều người dân ở Hà Nội đã tìm mua các loại máy lọc không khí và khẩu trang chuyên dụng chống bụi để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình. 

Cơ quan trả lời

Làm chính sách cho người đã qua đời

Trong cuốn lịch sử Đảng bộ xã, có ghi nhận ông Nguyễn Tiêu, đảng viên tham gia cách mạng và bị địch bắt tù đày. Ông mất trước năm 1945, chưa được hưởng chế độ gì. Như vậy, ông Tiêu có được xác nhận đối với người hoạt động cách mạng trước năm 1945 hay không?  Gia đình ông Nguyễn Tiêu

Từ thư bạn đọc

Ý kiến

Tôn trọng tối đa các chuẩn mực đạo đức

Tại nước ta, mặc dù Chính phủ đã có nhiều nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, nhưng riêng trong lĩnh vực sức khỏe và bệnh tật, người dân đang phải chi đến 43% tổng chi phí y tế từ tiền túi của mình.