Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng đồng chí Tô Lâm và đồng chí Trần Thanh Mẫn

Trung ương đã thống nhất giới thiệu đồng chí Tô Lâm để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước và đồng chí Trần Thanh Mẫn để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

Tin cùng chuyên mục