TPHCM chấn chỉnh hoạt động quảng cáo tại các vòng xoay

Sở VH-TT TPHCM vừa ban hành kế hoạch chấn chỉnh, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo tại các vòng xoay trên địa bàn TPHCM, theo hình thức kiểm tra đột xuất. Các vòng xoay được kiểm tra gồm: ngã sáu Phù Đổng, Công trường Dân chủ và Hàng Xanh.

Theo Sở VH-TT TPHCM, hiện trên địa bàn thành phố có nhiều bảng quảng cáo treo, dựng, đặt, gắn tại các vòng xoay không đúng quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản liên quan; không có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo theo quy định; không thông báo nội dung sản phẩm quảng cáo; thực hiện cổ động chính trị có nội dung quảng cáo đan xen, hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo.

Tin cùng chuyên mục