TPHCM hạn chế khai thác nước ngầm 16.650m3/ngày

SGGPO
Ngày 4-3, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, Sở Tài nguyên Môi trường (TN-MT) TP ban hành kế hoạch thực hiện giảm khai thác nước ngầm và lấp giếng khai thác nước ngầm trên địa bàn TP trong năm nay.

Theo lộ trình giảm khai thác nước ngầm giai đoạn 2021 - 2023 của UBND TP, tổng lưu lượng nước ngầm giảm khai thác trên địa bàn TP là 50.000m3/ngày. Trong năm 2021, dự kiến giảm khai thác 16.650m3/ngày.  Cụ thể, lượng nước ngầm khai thác của hộ gia đình giảm 8.000m3/ngày; lượng nước ngầm khai thác trong khu chế xuất, khu công nghiệp giảm 1.650m3/ngày; lượng nước ngầm khai thác bên ngoài các khu chế xuất, khu công nghiệp giảm 3.000m3/ngày; lượng nước ngầm khai thác của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV giảm 4.000m3/ngày.

Để thực hiện vấn đề này, Sở TN-MT TP sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức dừng khai thác, sử dụng nước ngầm, trám lấp giếng theo quy định nhằm bảo vệ nguồn nước ngầm, hạn chế các nguy cơ do khai thác nước ngầm gây ra.

Sở TN-MT sẽ tiếp tục kiến nghị Bộ TN-MT dừng cấp phép mới các công trình khai thác tại các khu vực đã có mạng lưới cấp nước đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Tham mưu UBND TP, kiến nghị Bộ TN-MT dừng gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước ngầm cho các công trình khai thác không đảm bảo điều kiện theo quy định; giảm lưu lượng các công trình khai thác hiện hữu không khai thác hết lưu lượng đã được cấp phép.

Sở TN-MT dừng cấp phép, giảm lưu lượng khai thác 74 công trình với tổng lưu lượng giảm khai thác 8.650m3/ngày; dừng cấp phép khai thác 2 công trình vởi tổng lưu lượng khai thác 4.000m3/ngày của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV theo lộ trình; giám sát việc chuyển sang công trình dự phòng phục vụ mục đích cấp nước an toàn của thành phố.

Ngoài ra, sở sẽ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác không phép. Đối với các trường hợp giấy phép còn thời hạn, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, các nghĩa vụ nêu trong giấy phép.

QUỐC HÙNG

Các tin, bài viết khác

Thích ứng với biến đổi khí hậu

Phát triển bền vững

Long An đẩy mạnh thực hiện 3 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng, bảo đảm sự phát triển vững chắc của tỉnh trong thời gian tới. Long An xác định đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực ĐBSCL và đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

Phòng cháy chữa cháy

Hợp tác kinh tế và đầu tư

Long An - “Địa chỉ đỏ” thu hút đầu tư

Với chiến lược đầu tư hạ tầng và chính sách hợp lý trong thời gian qua đã giúp tỉnh Long An trở thành điểm sáng, “địa chỉ đỏ” thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài. Đồng thời, Long An cũng biết cách khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương mình để vươn lên phát triển trong tốp đầu của khu vực ĐBSCL.