TPHCM: Hiệu trưởng xem xét nguyện vọng thay đổi môn học ở lớp 10 của học sinh theo CT GDPT 2018

Ngày 21-7, Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản gửi trưởng phòng GD-ĐT 21 quận, huyện và TP Thủ Đức, hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học về hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 năm học 2022 - 2023.

Theo đó, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các nhà trường chủ động bố trí thời gian triển khai kế hoạch giáo dục các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học bảo đảm tính khoa học, sư phạm, không gây áp lực đối với học sinh.

Sở này cho biết, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo hướng mở, trong đó quy định tổng số tiết trong một năm học đối với mỗi môn học, hoạt động giáo dục. 

Các đơn vị trường học cần xây dựng các phương án dạy học phù hợp, tổ chức tư vấn và định hướng cho học sinh lớp 10 chọn môn học tự chọn và cụm chuyên đề học tập theo đúng quy định.

Trường học lưu ý việc xây dựng các phương án và tổ chức triển khai môn học tự chọn và cụm chuyên đề học tập phải đáp ứng nhu cầu của học sinh, bảo đảm phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của đơn vị.

Nhà trường công khai các phương án lựa chọn và tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp giúp học sinh lựa chọn môn học và cụm chuyên đề phù hợp với định hướng nghề nghiệp.

Trường hợp đặc biệt, học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học tự chọn và cụm chuyên đề học tập, hiệu trưởng xem xét quyết định và báo cáo Sở GD-ĐT TPHCM.

Năm học 2022-2023, các trường THPT và THCS xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với các khối 6, 7, 10 và Chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành (theo Quyết định 16 của Bộ GD-ĐT) đối với các khối 8, 9, 11, 12.

TPHCM: Hiệu trưởng xem xét nguyện vọng thay đổi môn học ở lớp 10 của học sinh theo CT GDPT 2018 ảnh 1 Phụ huynh tham gia tư vấn chọn nguyện vọng đăng ký tổ hợp môn học lớp 10 tại Trường THPT Trưng Vương (quận 1)

Trong đó, căn cứ kế hoạch giáo dục của tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân và kế hoạch bài dạy triển khai cho năm học 2022 2023.

Để việc triển khai chương trình đạt hiệu quả, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường phổ thông tăng cường thông tin truyền thông để học sinh, cha mẹ học sinh hiểu rõ quy định về chương trình giáo dục trong giai đoạn định hướng nghề nghiệp ở cấp THPT.

Thông qua cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm, giáo viên chủ nhiệm giải thích, hướng dẫn để phụ huynh hiểu những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 để cùng phối hợp thực hiện.

Song song đó, nhà trường hướng dẫn cha mẹ học sinh chuẩn bị các điều kiện học tập thích ứng với việc triển khai thực hiện các đề án giáo dục thông minh, chuyển đổi số, dạy tin học theo chuẩn quốc tế và nhất là phối hợp dạy học trên lớp với việc tổ chức cho học sinh học tập trên Internet qua các hệ thống quản lý học tập (LMS).
Bên cạnh đó, trường học được yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, kết hợp với đổi mới công tác quản lý, giảm hồ sơ, sổ sách, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và tạo môi trường làm việc sáng tạo cho giáo viên.
Riêng đối với việc sử dụng sách giáo khoa trong năm học 2022-2023, căn cứ Quyết định 2360/QĐ-UBND (ngày 12-7-2022) của UBND TPHCM về phê duyệt danh mục sách giáo khoa, các đơn vị trường học công khai danh mục sách giáo khoa sử dụng trong năm học 2022-2023.
Trường học thực hiện việc mua sắm đầy đủ sách giáo khoa theo danh mục phê duyệt cho thư viện, đồng thời thống kê số lượng sách giáo khoa cần thiết theo nhu cầu của học sinh để phối hợp với các nhà xuất bản đảm bảo có đầy đủ và kịp thời sách giáo khoa cho năm học mới.

Tin cùng chuyên mục