TPHCM: Làm rõ trách nhiệm chậm quyết toán vốn đầu tư công

Liên quan đến công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân không thực hiện đúng quy định về thời gian quyết toán (chậm lập, chậm nộp báo cáo quyết toán và chậm thẩm tra, phê duyệt báo cáo quyết toán), trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý.

Đồng thời, đưa công tác quyết toán dự án hoàn thành vào nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua của cá nhân, tổ chức.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng chỉ đạo kiên quyết áp dụng các biện pháp chế tài xử lý các chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm. Cụ thể là xử phạt, công khai danh sách chủ đầu tư vi phạm thời gian nộp quyết toán; không để nhà thầu vi phạm tham gia đấu thầu dự án, gói thầu mới. Sở Tài chính và Phòng tài chính - kế hoạch các quận huyện, TP Thủ Đức đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán đối với các dự án có bố trí kế hoạch vốn trong năm 2024.

Thủ tục quyết toán là một trong những nguyên nhân khiến việc giải ngân vốn đầu tư công bị chậm trễ thời gian qua. Có dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán. UBND TPHCM mới đây chỉ đạo Sở Tài chính tập trung giải quyết 15 kiến nghị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công.

Tin cùng chuyên mục