TPHCM tổng kiểm tra, rà soát các dự án BOT, BT

SGGPO
UBND TPHCM yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các dự án đầu tư theo hình thức BT, BOT trên địa bàn TP...để Ban cán sự UBND TP trình Thường trực Thành ủy trước ngày 8-12- 2017 

Chiều 6-12, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM tại Thông báo số 637- TB/VPTƯ ngày 24-11-2017 về tình hình triển khai các dự án đầu tư trong nước, một số dự án BT, BOT và kết luận thanh tra một số dự án BT; UBND TPHCM yêu cầu Sở KH-ĐT TP khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở ngành liên quan nghiên cứu, trình dự thảo quy trình về quản lý đầu tư các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn TP.

Theo đó, dự thảo cần quy định cụ thể các khâu, công đoạn (từ chuẩn bị, triển khai, quản lý, thanh quyết toán, bàn giao công trình...), xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của từng sở ngành.

Đồng thời, rà soát, tổng hợp các dự án đầu tư theo hình thức BT có giao đất, sử dụng đất từ đầu năm đến nay, các dự án đầu tư đã triển khai nhưng chưa xác định được quỹ đất hoặc chưa cân đối đủ quỹ đất để thanh toán, đề xuất phương án xử lý cho từng trường hợp cụ thể, dự thảo văn bản của Ban cán sự UBND TP báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 8-12- 2017.

TPHCM tổng kiểm tra, rà soát các dự án BOT, BT ảnh 1 Đường Phạm Văn Đồng (TPHCM) được đầu tư theo hình thức BT . Ảnh: THÀNH TRÍ 
Các dự án phục vụ cho mục đích công sẽ được triển khai bằng hình thức đấu thầu mời gọi đầu tư. Trong thời gian chờ ban hành Quy trình này, tạm thời chưa triển khai thêm các dự án mới.

Về kết luận của Thanh tra Chính phủ liên quan các dự án BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường trên địa bàn TP, UBND TP yêu cầu Thanh tra TP chủ trì, phối hợp với Sở GTVT và các sở ngành, đơn vị liên quan, kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ (trong đó, cần làm rõ trách nhiệm của UBND TP, trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan) và dự thảo báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 1423/KL- TTCP ngày 6-6-2017 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường trên địa bàn TP trình UBND TP trước ngày 8-12-2017.

UBND TP giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở TN-MT, Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan rà soát, tổng kiểm kê tất cả quỹ nhà, đất đang quản lý theo Quyết định số 09/2007QĐ- TTg ngày 19-1-2007 của Thủ tướng Chính phủ và các tài sản nhà, đất thuộc sở hữu, quản lý của TP đang giao cho doanh nghiệp sử dụng, khai thác; dự thảo báo cáo chi tiết danh mục, địa chỉ, diện tích, loại nhà đất để Ban cán sự UBND TP trình Thường trực Thành ủy trước ngày 8-12- 2017.

Thanh tra TP phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM xây dựng đề cương thực hiện giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện các dự án theo hình thức hợp tác công tư (PPP) và các dự án có giao đất, sử dụng quỹ đất và dự thảo văn bản của Ban cán sự đảng UBND TP báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 8-12-2017.

Sở TN-MT TP khẩn trương xây dựng quy trình đấu giá quyền sử dụng đất và hình thành quỹ đất sạch đế tạo điều kiện thực hiện các dự án phục vụ phát triển hạ tầng kỹ thuật, xã hội của TP; báo cáo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tạo quỹ đất phục vụ phát triển TP trong quý 4-2017 và quý 1- 2018; báo cáo kết quả hội nghị công bố danh mục kêu gọi đầu tư các dự án xử ỉý rác đốt thành điện trên địa bàn TP.

QUỐC HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Đỡ cực hơn

- Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy thị trường lao động xứ mình đã hồi phục rõ hơn khúc trước. Khoảng 50 triệu người đang có việc làm, tăng hơn so với quý 4-2021 gần 1 triệu người. Kinh tế mở cửa lại bình thường, ai cũng có nhu cầu đi kiếm cơm, có việc làm là mừng.

Giao thông - Đô thị

UBND TPHCM là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện Dự án đường Vành đai 3 TPHCM ​

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 95,38% tổng số ĐBQH. Theo nghị quyết, UBND TPHCM chịu trách nhiệm là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện dự án để bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ toàn dự án. Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trong thời gian Quốc hội không họp, Quốc hội ủy quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Quy hoạch

“Xanh hóa” công trình xây dựng

Trong năm 2020, ngành xây dựng và bất động sản chiếm đến 36% mức tiêu thụ năng lượng trên toàn cầu và phát thải chiếm 37% tổng lượng phát thải CO2 liên quan đến sử dụng năng lượng. Đặc biệt, trong tổng lượng khí thải đó, các hoạt động vận hành tòa nhà phát thải chiếm 27% tổng lượng phát thải CO2 hàng năm. 

Tin buồn

Tin buồn

Ban Tổ chức Trung ương; Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN TPHCM; Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long; Quận ủy - UBND - UBMTTQVN quận 3, TPHCM; Chi bộ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
" />