Treo

- Sao dạo này có nhiều tin về sai phạm đất đai thế nhỉ? Ông ở tỉnh này thì thiếu trách nhiệm, ông ở tỉnh khác lại biến đất công thành “đất ông”. Ở một quận của TPHCM còn có khu đất hơn bốn ngàn mét vuông được thu hồi nữa.

– Tin tức nhiều vì thực tế nó thế. Nhưng chắc là còn những vụ khác nữa báo chí chưa biết.

– Cũng mừng là vụ việc được khui ra, người làm sai bị xử lý, đất công được thu hồi. Đọc tin như thế dân cũng đỡ tức.

– Nhưng lạ, sao họ là người có chức quyền, lại toàn xài cái quyền đó vào chuyện tư riêng?

– Có gì lạ đâu, nếu họ làm ở ấp mà “ăn”, không bị xử, họ sẽ leo lên xã. Lên xã “ăn” đất bậy nữa không bị xử thì lên tiếp. Đến khi “ăn” nhiều quá mới bị mắc họng.

– Vậy họ không sợ pháp luật à?

– Sợ chứ nhưng lòng tham nhiều khi lớn hơn nỗi sợ. Trong sách có trích dẫn đó: “Lợi nhuận 200% thì treo cổ họ vẫn làm”.

– Ông trích dẫn cũng không chính xác. Nhưng thôi, treo cổ mà còn không sợ thì đúng là gan cùng mình rồi.

– Cái đáng nói là ở mình chỉ “treo” bằng cách khác, không liên quan đến cái cổ. Ông không thấy nhiều vụ chỉ có án treo đấy sao?

Tư Quéo

tư quéo

Các tin, bài viết khác