Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2017)

Tuổi trẻ đoàn kết, thắt chặt tình hữu nghị

SGGP
Cách mạng Tháng Mười Nga đã đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện lịch sử vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Nhiều bạn trẻ đã chia sẻ, nói lên suy nghĩ của mình về ý nghĩa, giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với dân tộc Việt Nam, đồng thời bày tỏ ý kiến về công tác xây dựng đất nước phát triển.
Tiếp tục soi đường cho thanh niên Việt Nam 
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga và những gì mà cuộc cách mạng này tạo ra có sức lan tỏa, cổ vũ, lôi cuốn, thúc đẩy mãnh liệt đối với giai cấp vô sản và các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới, chỉ ra con đường cho phong trào cách mạng XHCN, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và phong trào công nhân quốc tế phát triển mạnh mẽ.
Có thể nói, Cách mạng Tháng Mười Nga đã thức tỉnh và soi đường cho thanh niên Việt Nam, mở đầu cho một thế kỷ hào hùng của dân tộc ta. 
Tuổi trẻ đoàn kết, thắt chặt tình hữu nghị ảnh 1 Lê Thanh Xuân Huy
Ngày nay, tình hình thế giới có nhiều thay đổi, đất nước ta đang chuyển mình mạnh mẽ, hòa vào dòng chảy của các mối quan hệ phức tạp đan xen giữa các quốc gia. Thanh niên Việt Nam hiện nay không còn được tiếp cận trực tiếp với những giá trị ưu việt của mô hình CNXH ở Liên Xô như những thế hệ cha anh.
Vì thế, giữa nhiều sự lựa chọn và cám dỗ, tuổi trẻ chúng ta cần nhìn về những giá trị bất diệt, lý tưởng, mục tiêu của Cách mạng Tháng Mười Nga để xác định đường đi cho mình. Các chú, các anh với lý tưởng XHCN đã làm được những kỳ tích trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.
Tuổi trẻ hôm nay phải xây dựng cho mình niềm tin, có lý tưởng đúng đắn, vận dụng đúng đắn những tiến bộ của thời đại như cách mạng công nghiệp 4.0, những giá trị văn hóa, dân chủ của thế giới, những giá trị tích cực của kinh tế thị trường, đồng thời vượt lên chính mình để làm nên những kỳ tích mới trong phát triển nước nhà. 
LÊ THANH XUÂN HUY
(Đoàn viên Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TPHCM)
Một cuộc cách mạng vĩ đại
Những ngày này, không khí kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga đang sôi nổi khắp cả nước, là một thanh niên Việt Nam đang sống và làm việc tại TPHCM, tôi có dịp cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga.
Đây là một sự kiện vĩ đại, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử phát triển nhân loại, đưa nhân dân lao động bị áp bức, bóc lột trở thành chủ nhân của đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
Tuổi trẻ đoàn kết, thắt chặt tình hữu nghị ảnh 2 Nguyễn Thị Ngọc
Cách mạng Tháng Mười Nga là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho cách mạng giải phóng dân tộc, cách mạng XHCN của các nước, làm tiền đề cho sự ra đời của hệ thống các nước XHCN trên toàn thế giới.
Dưới ánh sáng soi đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành thành công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, đem lại độc lập, hòa bình, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước.
Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và phát triển của TPHCM, với mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, chúng ta cần phải vận dụng sáng tạo, linh hoạt những bài học kinh nghiệm quý báu của Cách mạng Tháng Mười Nga, kiên định con đường đi lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, phát huy tốt nhân tố con người, tranh thủ được nguồn lực bên ngoài. Có như vậy mới nhanh chóng đạt được mục tiêu lý tưởng cao đẹp mà thành phố đã đề ra.
NGUYỄN THỊ NGỌC
(quận 9, TPHCM)
Cơ hội tiếp cận tri thức tiến bộ
Cách mạng Tháng Mười Nga đã để lại cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta nhiều bài học để đi đến thắng lợi hoàn toàn. Tôi nhận thấy Cách mạng Tháng Mười Nga có ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam khi góp phần đưa thế hệ trẻ tiếp cận được đến chân trời khoa học.
Tuổi trẻ đoàn kết, thắt chặt tình hữu nghị ảnh 3 Võ Đức Tân
Trước đây biết bao thế hệ trẻ Việt Nam đã được tiếp thu những kiến thức khoa học tiến bộ của nhân loại thông qua quá trình học tập tại Liên Xô. Dưới ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành thành công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, để thế hệ trẻ chúng tôi ngày nay được tiếp cận những kiến thức khoa học tiến bộ của nhân loại ngay trên chính quê hương mình.
Tư tưởng lý luận của Cách mạng Tháng Mười Nga còn trang bị cho tôi những kiến thức, lý luận chính trị để có thể giải thích được các vấn đề thực tiễn đang gặp trong cuộc sống, từ đó xây dựng bản lĩnh kiên định vào mục tiêu phấn đấu của bản thân để góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
VÕ ĐỨC TÂN
(Bí thư Đoàn Sở Thông tin -Truyền thông TPHCM)
Cùng chia sẻ vốn sống
Cách mạng Tháng Mười đã đi vào lịch sử nhân loại 100 năm nhưng giá trị và ý nghĩa thời đại vẫn còn vang mãi. Tôi tin rằng, lớp lớp thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau sẽ không bao giờ được quên những giá trị, bài học lịch sử to lớn của đất nước Nga, dân tộc Nga, của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam. 
Là một cán bộ Đoàn, trong công việc, tôi luôn kêu gọi thanh niên, các bạn trẻ hãy lấy việc xây dựng đất nước phát triển, đi lên theo con đường chủ nghĩa xã hội làm lý tưởng sống.
Tuổi trẻ đoàn kết, thắt chặt tình hữu nghị ảnh 4 Hoàng Đức Bình
Cụ thể là cống hiến sức trẻ để làm đẹp hơn cho thành phố mang tên Bác, cho đất nước mỗi ngày; xây dựng xã hội không có sự bất công, không có sự chèn ép, mà ở đó luôn có sự dân chủ, ai cũng được tự do, hạnh phúc, mọi người đều bình đẳng như nhau.
Hiện nay, đất nước đang hội nhập quốc tế, tình hình thế giới có nhiều thay đổi, lợi dụng điều này, các thế lực thù địch luôn rình rập, xuyên tạc về bản chất khoa học, cách mạng, giá trị lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, về tiến trình đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước ta.
Do đó, các bạn trẻ, thanh niên cần cảnh giác, không để mình bị dao động ý chí, lung lay lý tưởng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cần gần gũi, xích gần khoảng cách hơn với thanh niên, kịp thời phát hiện, uốn nắn, điều chỉnh những mặt trái để thanh niên sống tốt.
Đồng thời cần tạo điều kiện để thanh niên hai nước Nga - Việt giao lưu, chia sẻ vốn sống, công nghệ, văn hóa…, qua đó vừa thắt chặt tình đoàn kết giữa hai dân tộc, vừa hỗ trợ lẫn nhau phát triển đất nước. 
HOÀNG ĐỨC BÌNH
(Bí thư Đoàn TNCS phường Nguyễn Thái Bình, quận 1)

THU HƯỜNG - PHẠM MINH (ghi)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bệnh viện TP Thủ Đức ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”

Ngày 14-11, Bệnh viện TP Thủ Đức tổ chức lễ ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, giới thiệu đến cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động tại bệnh viện những hình ảnh, tư liệu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nỗi lo người trẻ lệch chuẩn - Bài 3: Định hình bộ lọc cá nhân

Khi các thuật toán trên mạng xã hội vẫn dựa vào lượt thích, lượt xem để đưa nội dung “on top” trong hàng triệu nội dung mà các nền tảng này tiếp nhận mỗi ngày, việc đẩy lùi những thông tin tiêu cực phụ thuộc vào bộ lọc cá nhân mỗi người dùng.

Xây dựng Đảng

Chủ động trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng được coi là mặt trận xung kích hàng đầu quyết định an nguy của Đảng, của chế độ. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự phát triển bùng nổ của internet, mạng xã hội (MXH) và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự chống phá của thế lực thù địch, phản động ngày càng có những chiêu thức, thủ đoạn mới tinh vi hơn.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Vì sao một Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh xin thôi chức vụ?

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh giao Đảng đoàn HĐND tỉnh Quảng Ninh, Ban cán sự Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phạm Văn Thành theo quy định.

Cải cách hành chính

Quận 11 trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện và thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 21-11, UBND quận 11 (TPHCM) tổ chức hội nghị triển khai mô hình “Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính viễn thông, thanh toán không dùng tiền mặt”; Quét mã QR thanh toán không dùng tiền mặt tại Bộ phận Một cửa quận và ra mắt cẩm nang số "Những điều cần biết và thực hiện sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh".

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP