UBND quận 12 thông báo (lần 1)

Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có tổ chức, hộ gia đình cá nhân đến nhận thông báo thu hồi đất và phối hợp kiểm đếm nhà - đất, vật kiến trúc, hoa màu thì Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ căn cứ vào tài liệu, cơ sở dữ liệu quản lý của cơ quan Nhà nước để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.

UBND quận 12 thông báo (lần 1)

Dự án Lắp đặt tuyến ống cấp 1 đường Xuyên Á - Tô Ngọc Vân, quận 12, Thủ Đức (từ Lê Văn Khương đến Kha Vạn Cân), được thực hiện theo Quyết định số 1088/QĐ-TCT-KHĐT ngày 25-7-2017 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên về việc phê duyệt dự án đầu tư, xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán các gói thầu của dự án Lắp đặt tuyến ống cấp 1 đường Xuyên Á - Tô Ngọc Vân, quận 12, Thủ Đức (từ Lê Văn Khương đến Kha Vạn Cân) và Bản đồ vị trí do Công ty TNHH Địa Tin học Việt lập ngày 12-6-2023, được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố duyệt ngày 22-12-2023.

Ngày 22-3-2024, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 872/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận 12, trong đó có dự án Lắp đặt tuyến ống cấp 1 đường Xuyên Á - Tô Ngọc Vân, quận 12, Thủ Đức (từ Lê Văn Khương đến Kha Vạn Cân).

Đến nay, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng đã phối hợp với các đơn vị triển khai Thông báo thu hồi đất đến các trường hợp bị ảnh hưởng dự án.

Để thực hiện dự án được đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng đề nghị chủ sử dụng đất tại vị trí hai bên cầu dọc theo bên phải tuyến quốc lộ 1A (hướng từ quận 12 đi Thủ Đức), đoạn qua các phường Thới An, Thạnh Xuân, Thạnh Lộc và An Phú Đông, quận 12 chủ động liên hệ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 12 để nhận Thông báo thu hồi đất và phối hợp kiểm đếm hiện trạng nhà - đất, vật kiến trúc, hoa màu trên đất.

Vị trí khu đất thực hiện dự án gồm:

Tại phường Thới An: Một phần đường, tờ bản đồ số 44.

Tại phường Thạnh Xuân:

1. Một phần các thửa: 01, 02, 53 và một phần đường, rạch, tờ bản đồ số 73.

2. Một phần đường, rạch, tờ bản đồ số 72.

3. Một phần thửa: 15 và một phần đường, rạch, tờ bản đồ số 37.

Tại phường Thạnh Lộc:

1. Một phần các thửa: 1, 2 và một phần đường, rạch, tờ bản đồ số 37.

2. Một phần các thửa: 6, 40 và một phần đường, rạch, tờ bản đồ số 36.

3. Một phần đường, rạch, tờ bản đồ số 35.

Tại phường An Phú Đông: Một phần thửa: 15 và một phần đường, Sông, tờ bản đồ số 44.

Lưu ý: Các dữ liệu đo đạc trên theo nguồn tài liệu 2005.

Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có tổ chức, hộ gia đình cá nhân đến nhận Thông báo thu hồi đất và phối hợp kiểm đếm nhà - đất, vật kiến trúc, hoa màu thì Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ căn cứ vào tài liệu, cơ sở dữ liệu quản lý của cơ quan Nhà nước để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật. Những thắc mắc khiếu nại về sau sẽ không được xem xét, giải quyết.

Tin cùng chuyên mục