UBND quận 12 thông báo (lần 3)

Nếu sau 10 ngày kể từ ngày đăng thông báo, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không có tranh chấp, khiếu nại thì UBND quận 12 sẽ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với những người đang sử dụng đất.

Thực hiện Thông báo số 211/TB-BCĐBT ngày 24-7-2023 của Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TPHCM về kết luận cuộc họp giải quyết một số vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án có bố trí vốn bồi thường năm 2023 trên địa bàn huyện Nhà Bè; dự án Xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM; dự án cầu Phước Long, quận 7; dự án Mở rộng, nâng cấp đường Dương Quảng Hàm (đoạn từ quận Bình Thạnh đến Công viên Văn hóa), quận Gò Vấp.

Để đảm bảo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng đối tượng, UBND quận 12 thông báo công khai các trường hợp nhận chuyển nhượng nhà, đất bằng giấy tay sau ngày 1-1-2008.

Nếu sau 10 ngày kể từ ngày đăng thông báo, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không có tranh chấp, khiếu nại thì UBND quận 12 sẽ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với những người đang sử dụng đất như sau:

I. Phường Thạnh Xuân:

1. Ông (bà) Lê Đức Thịnh và Nguyễn Thị Phương Trâm: Đất có nguồn gốc năm 2014 bà Trần Thị Tịnh cho ông Lê Đức Thịnh. Trong năm 2014, được cấp Giấy chứng nhận số CH09814 ngày 6-11-2015 cho ông Lê Đức Thịnh và Nguyễn Thị Phương Trâm, phần diện tích ngoài ranh GCN đất nông nghiệp diện tích 21,8m2 hiện do ông Thịnh và bà Trâm trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2014 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 163, tờ 31 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 88 đường thạnh xuân 25, phường Thạnh Xuân, quận 12.

2. Ông (bà) Nguyễn Thị Lệ Thu và Trương Phúc Khánh: Đất có nguồn gốc năm 2018 ông Trương Cẩu Xải cho ông Trương Phúc Khánh và bà Nguyễn Thị Lệ Thu. Năm 2022, được cấp Giấy chứng nhận số CH22243 ngày 12-7-2022 cho ông bà Nguyễn Thị Lệ Thu và Trương Phúc Khánh, phần diện tích ngoài ranh GCN đất nông nghiệp diện tích 19,4m2 hiện do ông Khánh và bà Thu trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2018 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 160, tờ 31 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thạnh Xuân, quận 12.

3. Ông Trần Văn Há: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số 2750 ngày 14-5-2003 đứng tên ông Trần Anh và bà Nguyễn Thị Tập. Năm 2014, để lại thừa kế cho ông Trần Văn Há, phần diện tích không được công nhận trong GCN đất nông nghiệp 77,0m2 hiện do ông Há trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2014 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 159, tờ 31 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 79B Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

4. Ông Ngô Huỳnh Phụng: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số 1436/2008.UB.GCN ngày 28-4-2008 đứng tên ông Ngô Văn Bạc và bà Huỳnh Thị Năm. Năm 2017, tặng cho ông Ngô Huỳnh Phụng, phần diện tích không được công nhận trong GCN đất nông nghiệp 5,3m2 hiện do ông Phụng trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2017 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 158, tờ 31 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 105B Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

5. Ông Nguyễn Thanh Đức và Nguyễn Thanh Vũ: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số 5436 ngày 18-7-2003 đứng tên ông Nguyễn Văn Xã và bà Trần Thị Mong. Năm 2018, để lại thừa kế cho ông Nguyễn Thanh Đức và ông Nguyễn Thanh Vũ, phần diện tích không được công nhận trong GCN đất nông nghiệp 33,2m2 hiện do ông Đức và ông Vũ trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2018 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 158, tờ 30 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 2D Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

6. Bà Bùi Thị Hằng: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số CH10241 ngày 15-1-2016 đứng tên ông Nguyễn Thế Dũng. Năm 2018, bà Bùi Thị Hằng nhận chuyển nhượng lại, phần diện tích ngoài GCN đất nông nghiệp 7,4m2 hiện do bà Hằng trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2018 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 143, tờ 30 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 162, đường Thạnh Xuân 25, Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

7. Bà Dương Thị Ngọc Anh: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số 3450 ngày 9-6-2003 đứng tên ông Đoàn Ngọc Phụng và bà Cao Trần Kim Phượng. Năm 2012, chuyển nhượng cho bà Dương Thị Ngọc Anh, phần diện tích không được công nhận trong GCN đất nông nghiệp 54,8m2 và phần diện tích 15,4m2 ngoài GCN số CH11301 ngày 19-7-2016 đất nông nghiệp nhận chuyển nhượng năm 2013 hiện do bà Anh trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2013 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 129, 130 tờ 30 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 176D, Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

8. Bà Trần Thị Thanh Thạo: Đất có nguồn gốc 2015 ông Nguyễn Văn Thanh và bà Bùi Thị Xiêm chuyển nhượng cho bà Trần Thị Thanh Thạo. Năm 2020, được cấp Giấy chứng nhận số CS20654 ngày 5-11-2020 cho bà Trần Thị Thanh Thạo, phần diện tích ngoài ranh GCN đất nông nghiệp diện tích 23,7m2 hiện do bà Thạo trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2020 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 166, tờ 29 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 286 Thạnh Xuân 25, Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

9. Ông Nguyễn Văn Tường: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số CH08460 ngày 26-2-2015 đứng tên ông Phùng An và bà Chu Thị Hải Đường. Năm 2017, ông Nguyễn Văn Tường nhận chuyển nhượng lại, phần diện tích không được công nhận trong GCN đất nông nghiệp 20,3m2 hiện do ông Tường trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2017 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 161, 162 tờ 29 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thạnh Xuân, quận 12.

10. Ông Nguyễn Thế Dũng và bà Cao Thị Ngọc Sang: Đất có nguồn gốc năm 2010 bà Nguyễn Thị Tiềm chuyển nhượng cho ông Nguyễn Thế Dung và bà Cao Thị Ngọc Sang. Năm 2020, được cấp Giấy chứng nhận số CH20343 ngày 19-8-2020 cho ông Nguyễn Thế Dung và bà Cao Thị Ngọc Sang, phần diện tích ngoài ranh GCN đất nông nghiệp diện tích 7,9m2 hiện do ông Dũng và bà Sang trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2010 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 71, tờ 28 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thạnh Xuân, quận 12.

11. Ông Nguyễn Văn Tâm: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số H00090/13 ngày 31-12-2004 đứng tên bà Nguyễn Thị Năm và ông Nguyễn Văn Phúc. Năm 2004, bà Năm chuyển nhượng không chứng từ cho bà Huỳnh Kim Việt, năm 2012 bà Việt chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Văn Tâm (không chứng từ), phần diện tích đất nông nghiệp 77,4m2 hiện do ông Tâm trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2012 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 110 tờ 28 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thạnh Xuân, quận 12.

12. Bà Lý Thị Hồng Hạnh: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số CS21356 ngày 9-6-2021 đứng tên bà Lý Thị Hồng Hạnh, phần diện tích đất nông nghiệp 12,1m2 hiện do ông bà Hạnh trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2021 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 150 tờ 30 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thạnh Xuân, quận 12.

13. Bà Lê Bích Thuyền và ông Ngô Văn Hiếu: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số CH06624 ngày 13-6-2014 đứng tên bà Lê Bích Thuyền và ông Ngô Văn Hiếu, phần diện tích đất nông nghiệp 9,2m2 hiện do ông bà Thuyền và ông Hiếu trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2014 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 166 tờ 29 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thạnh Xuân, quận 12.

14. Ông Ngô Trí Kiên: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số CS19042 ngày 29-7-2019 đứng tên ông Ngô Trí Kiên, phần diện tích đất nông nghiệp 8,2m2 hiện do ông Trí trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2019 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 151 tờ 30 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 142 đường Thạnh Xuân 25, KP2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

15. Bà Trần Thị Bích Loan: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số CH00552 ngày 20-5-2010 đứng tên bà Trần Thị Bích Loan, phần diện tích đất nông nghiệp 13,8m2 hiện do bà Loan trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2010 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 515 tờ 34 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thạnh Xuân, quận 12.

16. Ông Dương Xuân Tuyển và bà Trần Thị Bảo Quý: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số CS18061 ngày 18-1-2019 đứng tên ông Dương Xuân Tuyển và bà Trần Thị Bảo Quý, phần diện tích đất nông nghiệp 7,1m2 hiện do ông Tuyển và bà Quý trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2019 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 169 tờ 31 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 56B đường Thạnh Xuân 25, KP2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

17. Ông Lê Huy Khánh, cùng sử dụng, sở hữu với trẻ Lê Huy Hoàng: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số 8473 ngày 17-9-2003 đứng tên ông Trần Bá Long và bà Nguyễn Thị Hạnh, ông Lê Huy Khánh nhận chuyển nhượng lại năm 2016, phần diện tích đất ở không được công nhận trong giấy chứng nhận 14,4m2 hiện do ông Khánh trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2016 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 146 tờ 30 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 152 Khu phố 2, đường Thạnh Xuân 25, phường Thạnh Xuân, quận 12.

18. Ông Nguyễn Đình Thắng và bà Nguyễn Thị Anh Thi: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số CH15363 ngày 5-12-2017 đứng tên ông Nguyễn Đình Thắng và bà Nguyễn Thị Anh Thi, phần diện tích đất nông nghiệp 16m2 hiện do ông Thắng và bà Thi trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2017 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 16, 20 tờ 34 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 36 đường Thạnh Xuân 25, KP3, phường Thạnh Xuân, quận 12.

II. Phường Thới An:

19. Bà Nguyễn Thị Khuyên: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số CH02417 ngày 28-7-2011 đứng tên bà Đỗ Thị Hồng và ông Bùi Văn Nhơn. Năm 2020, chuyển nhượng lại cho bà Nguyễn Thị Khuyên, phần diện tích ngoài giấy chứng nhận đất nông nghiệp 5,4m2 hiện do bà Khuyên trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2020 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 237 tờ 16 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thới An, quận 12.

20. Ông Hoàng Văn Vân: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số CH04718 ngày 21-10-2014 đứng tên bà Hoàng Thị Thúy Nga và ông Phạm Văn Tuấn. Năm 2020, ông Hoàng Văn Vân nhận tặng cho, phần diện tích ngoài giấy chứng nhận đất nông nghiệp 5,3m2 hiện do ông Vân trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2020 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 19 tờ 24 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thới An, quận 12.

21. Bà Nguyễn Thanh Thủy: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số CH04713 ngày 21-10-2014 đứng tên ông Bùi Văn Điện và bà Nguyễn Thị Nhài. Năm 2020, bà Nguyễn Thanh Thủy nhận nhận chuyển nhượng, phần diện tích ngoài giấy chứng nhận đất nông nghiệp 11,3m2 hiện do bà Thủy trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2020 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 19 tờ 24 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thới An, quận 12.

22. Ông Nguyễn Trung Dũng: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số CS06459 ngày 24-11-2016 đứng tên ông Nguyễn Văn Thành. Năm 2017, ông Nguyễn Trung Dũng nhận nhận chuyển nhượng, phần diện tích ngoài giấy chứng nhận đất nông nghiệp 5,7m2 hiện do ông Dũng trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2017 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 19 tờ 24 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thới An, quận 12.

23. Ông Nguyễn Văn Khoa: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số CS06575 ngày 26-12-2016 đứng tên bà Hồ Thị Xuân Ánh. Năm 2017, chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Khoa, phần diện tích ngoài giấy chứng nhận đất nông nghiệp 6,3m2 hiện do ông Khoa trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2017 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 19 tờ 24 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thới An, quận 12.

24. Ông Nguyễn Ngọc Thuận: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số CH07571 ngày 21-12-2017 đứng tên ông Nguyễn Văn Đẩy. Năm 2018, chuyển nhượng cho ông Nguyễn Ngọc Thuận, phần diện tích ngoài giấy chứng nhận đất nông nghiệp 9,7m2 hiện do ông Thuận trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2018 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 18 tờ 24 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thới An, quận 12.

25. Bà Nguyễn Thị Kim Liên và bà Nguyễn Thị Bạch Hoa: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số CH07574 ngày 21-12-2017 đứng tên ông Nguyễn Văn Đẩy. Năm 2020, chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Kim Liên và bà Nguyễn Thị Bạch Hoa, phần diện tích ngoài giấy chứng nhận đất nông nghiệp 9,3m2 hiện do bà Liên và bà Hoa trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2020 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 18 tờ 24 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thới An, quận 12.

26. Bà Vũ Thị Rần: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số CH05477 ngày 13-10-2015 đứng tên ông Nguyễn Hữu Đạt và bà Trần Thị Thúy. Năm 2017, bà Vũ Thị Rần nhận chuyển nhượng lại, phần diện tích ngoài giấy chứng nhận đất nông nghiệp 8,0m2 hiện do bà Rần trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2017 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 18 tờ 24 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thới An, quận 12.

27. Ông Đoàn Huy Nhiệm: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số CH05475 ngày 13-10-2015 đứng tên ông Khổng Đình Tuấn và bà Trần Đức Đoan Trang. Năm 2016, ông Đoàn Huy Nhiệm nhận chuyển nhượng lại, phần diện tích ngoài giấy chứng nhận đất nông nghiệp 17,4m2 hiện do ông Nhiệm trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2016 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 18 tờ 24 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thới An, quận 12.

28. Ông Lê Xuân Lim và bà Lê Thị Phương: Đất có nguồn gốc mua giấy tay năm 2017 của ông Mai Xuân Đa. Cùng năm 2017, được cấp Giấy chứng nhận số CS07433 ngày 26-10-2017 đứng tên ông Lê Xuân Lim và bà Lê Thị Phương, phần diện tích ngoài giấy chứng nhận đất nông nghiệp 7,4m2 hiện do ông Lim và bà Phương trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2017 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 17, 18 tờ 24 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 178 đường TA16 phường Thới An, quận 12.

29. Ông Nguyễn Văn Cao và bà Đinh Thị Sửu: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số CH05476 ngày 13-10-2015 đứng tên ông Nguyễn Chiến Thắng và bà Ngô Thị Minh Hải. Năm 2016, ông Nguyễn Văn Cao và bà Đinh Thị Sửu nhận chuyển nhượng lại, phần diện tích ngoài giấy chứng nhận đất nông nghiệp 14,1m2 hiện do ông Cao và bà Sửu trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2016 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 17 tờ 24 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thới An, quận 12.

30. Ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Bình: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số CS08163 ngày 20-8-2018 đứng tên bà Trần Thị Ân. Năm 2018, chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Bình, phần diện tích ngoài giấy chứng nhận đất nông nghiệp 3,2m2 hiện do ông Minh và bà Bình trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2018 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 16 tờ 24 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 230, Khu phố 2, phường Thới An, quận 12.

31. Ông Nguyễn Thanh Hải: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số 4505 ngày 2-7-2003 đứng tên ông Nguyễn Văn Tâm và bà Nguyễn Thị Kim Loan. Năm 2009, tặng lại cho ông Nguyễn Thanh Hải, phần diện tích ngoài giấy chứng nhận đất nông nghiệp 10,1m2 hiện do ông Hải trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2009 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 10 tờ 24 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 153/2, Khu phố 2, phường Thới An, quận 12.

32. Bà Nguyễn Thị Hạnh: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số CH04754 ngày 3-11-2014 đứng tên ông Nguyễn Văn Thơ và bà Võ Thị Vót. Năm 2014, tặng lại cho bà Nguyễn Thị Hạnh, phần diện tích ngoài giấy chứng nhận đất nông nghiệp 4,0m2 hiện do bà Hạnh trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2014 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 9, 10 tờ 24 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thới An, quận 12.

33. Ông Hoàng Công Hồng: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số CH07455 ngày 7-11-2017 đứng tên ông Nguyễn Cảnh Thành và bà Bùi Mỹ Linh. Năm 2018, ông Hoàng Công Hồng nhận chuyển nhượng lại, phần diện tích ngoài giấy chứng nhận đất nông nghiệp 32,3m2 và 13,8 hiện do ông Hồng trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2017 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 7 tờ 24 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thới An, quận 12.

34. Ông Tô Xuân Lộc và bà Trần Thị Thanh Hoa: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số CH06732 ngày 6-2-2017 đứng tên ông Tô Xuân Lộc và bà Trần Thị Thanh Hoa, phần diện tích ngoài giấy chứng nhận đất nông nghiệp 18,4m2 do ông Lộc và bà Hoa trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2017 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 11 tờ 24 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 166 đường Thới An 16, phường Thới An, quận 12.

35. Ông Hà Văn Thắng: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số CH06487 ngày 30-11-2016 đứng tên ông Dương Văn Cường. Năm 2017 ông Hà Văn Thắng nhận chuyển nhượng lại, phần diện tích ngoài giấy chứng nhận đất nông nghiệp 2,5m2 do ông Thắng trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2017 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 11 tờ 24 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thới An, quận 12.

Tin cùng chuyên mục