Ứng dụng Zalo trong cải cách hành chính

SGGP
Tính đến hiện tại, tất cả tỉnh, thành phố trên cả nước cùng nhiều bộ ngành đã sử dụng Zalo trong công tác truyền thông, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cung ứng các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. 

Ứng dụng Zalo trong cải cách hành chính

Cụ thể, cả nước đã có hơn 6.000 trang Zalo của các cơ quan cấp bộ, tỉnh - thành phố, địa phương và các ngành khác được thiết lập. Việc sử dụng Zalo phục vụ công tác tiếp nhận tin báo an ninh trật tự, tuyên truyền phòng ngừa tội phạm cũng được ngành công an ứng dụng.

Mô hình Zalo an ninh được nhiều đơn vị triển khai mạnh mẽ. Tính đến đầu năm 2022 đã có hơn 3.580 trang Zalo an ninh được thiết lập. Ngành công an nhiều tỉnh thành cũng sử dụng Zalo để hỗ trợ việc cấp căn cước công dân, hướng dẫn thủ tục, hẹn lịch làm việc, tra cứu tiến độ... 

KIM THANH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Sản phẩm công nghệ

Câu chuyện công nghệ

Thị trường - chính sách

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia yêu cầu các bên chuyển đổi tài khoản sang hệ thống mới

Để hoạt động đấu thầu, mua sắm công không bị gián đoạn sau mốc thời gian quan trọng từ 1-8-2022, từ ngày 1-7-2022, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới (Hệ thống e-GP) yêu cầu các bên mời thầu, nhà thầu, cơ sở đào tạo chính thức thực hiện chuyển đổi tài khoản của mình từ Hệ thống hiện tại sang Hệ thống mới.
" />