Vua Lý Thái Tổ vi hành

Nghe quần thần bẩm rằng trên trần thế sẽ tổ chức lớn lắm vào dịp Kinh Đô tròn nghìn năm tuổi, lại nghe bẩm có làm bộ phim rất hoành tráng về mình, đức vua Lý Thái Tổ ban chiếu cùng một đoàn quan đầu triều vi hành xem thực hư ra sao.

Sau khi vi hành một lượt khắp kinh thành, đức vua được quần thần đưa đến ngự ở bãi cát ven sông Cái (sông Hồng), đối diện bên kia là làng Bồ Đề. Vua hỏi tại sao lại ra bãi sông kinh thành rộng lắm kia mà! Các quan tâu rằng bây giờ đất trong kinh thành hiếm lắm, những nơi đất đẹp của kinh đô đều san sát nhà cửa, công sở, khách sạn, nhà hàng, trụ sở tập đoàn này công ty kia. Nơi cung điện và thềm rồng của vua, nay là nơi tham quan di tích thành cổ xưa. Những cung điện, lầu son gác tía, những nơi vua cùng triều thần bàn việc nước, việc quân; truyền qua các triều Trần, Lê cũng chẳng còn gì nữa.

Vận nước vẫn cháy không nguôi dưới lòng đất và phát lộ cho hậu sinh hiểu về các bậc tiên tổ lúc Hoàng thành được khai quật, ở khu vực dương thế hôm nay gọi là phía góc đường Hoàng Diệu. Những hiện vật khai quật được trong khu vực kinh thành xưa nhiều lắm, đặc biệt là hiện vật thời Lý, và nghe rằng đang được đề nghị tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại. Còn thềm rồng nay chỉ còn đôi rồng chầu trước thềm điện hưu hắt cùng mưa nắng. Quần thần còn tâu rằng, định rước vua ngự ở nơi xưa ngài đặt chân lên và thấy rồng bay, nhưng dấu tích không còn. Chắc hai năm nữa vi hành, quần thần sẽ đưa vua lên ngự trên trực thăng thì mới thấy hết thủ đô. Bởi lẽ thủ đô mới bây giờ rộng lớn, mênh mông lắm, bao gồm toàn bộ tỉnh Hà Tây cũ, huyện Mê Linh của tỉnh Vĩnh Phúc, 4 xã của tỉnh Hòa Bình.

Đức vua ngồi trầm ngâm, lúc sau ngài phán: Trẫm khá khen hậu thế bởi những lẽ sau. Thứ nhất, còn biết nghĩ tới cội nguồn mà chuẩn bị cho trẫm và kinh đô khi tới tuổi nghìn. Thứ hai, trẫm nghe bẩm kinh thành khác xưa nhiều lắm, nay thấy quả có vậy, kinh thành xưa nhỏ bé, nay rộng lớn là phù hợp với vận nước mỗi ngày một đổi khác, điều này nên mừng thế nhưng, kinh đô giờ lộn xộn quá, bụi, bẩn, nhà cửa siêu vẹo cái to cái nhỏ, cái thò ra cái thụt vào, chẳng ra làm sao cả; làm gì cũng phải có quan hoạch định cho kỹ càng chứ. Thế còn cái bộ phim làm về trẫm, các khanh đã đi vi hành tâu lên trẫm hay.

Các quan bẩm lên rằng, bộ phim đã được lãnh đạo thành phố chuẩn bị từ mấy năm trước, nhưng nay vẫn đang trong kế hoạch sản xuất, nhiều rắc rối lắm, chưa biết khi nào mới bấm máy được!

Đức vua chồm người khỏi chiếc ghế gấp: Trẫm được tâu rằng chủ trương, kế hoạch đã thông, tiền làm phim đã sẵn, sao lại có chuyện giờ chưa bấm máy!

Quần thần lại tâu, do bộ phim có số tiền lớn đâu như gần 200 tỷ đồng, nhưng hiện vẫn còn cãi nhau và lôi nhau ra công luận, báo chí. Vừa mới đây, nghe thông tin “vỉa hè” trên dương thế, bộ phim không thể kịp ra mắt vào dịp 1.000 năm lập đô, và không rõ có làm nữa hay không! Chúng thần còn nghe nói, đâu như trong phim đức vua là nhân vật có quyền cước cao siêu, sẵn sàng ra tay cứu vớt dân hèn gặïp nạn; lại đâu như nhiều cảnh sẽ quay ở nước láng giềng…

Thôi, các khanh không tâu nữa. Thế mà cũng làm phim à. Người tài, người đức, người liêm chính xứ ta đâu hết cả rồi. Làm phim về trẫm tức là làm phim về dân tộc, trẫm đã thấu lòng trời đất để dựng đô nơi đây, khởi đầu xây dựng cơ nghiệp cho muôn đời. Trẫm lấy việc nước hưng thịnh làm trọng, lo cho giang sơn xã tắc, lập đô mới tính đến muôn đời Đại Việt cường thịnh, an dân, thái bình, chứ sao hậu thế lại định biến trẫm thành thứ võ biền câu khách rẻ tiền. Kinh đô, thành quách xưa không còn thì phải dựng lại chứ sao lại đi quay nhờ bối cảnh nước bạn. Nếu làm được thì làm, còn không đủ tài sức thì hẵng khoan, trẫm đâu có trách, đừng có vẽ bậy vẽ bẩn vào lịch sử, tìm mọi cách làm để thu lợi cho mình. Thôi trẫm chẳng thiết vi hành nữa, nhưng trẫm sẽ phái quan theo dõi đấy. Liệu mà làm.

Cao Minh
8-8-2008

Các tin, bài viết khác