Xanh hóa hệ thống xe buýt

Mỗi chiếc xe buýt chạy điện sẽ có thể giảm lượng phát thải khí CO2 tới 45 tấn/năm và hoàn toàn không phát thải các hạt ô nhiễm PM2.5.
Xanh hóa hệ thống xe buýt

Tập đoàn Giao thông công cộng Bắc Kinh (BJBUS) khẳng định sẽ tăng cường số lượng xe buýt chạy điện từ 1.000 chiếc hiện nay lên 10.000 chiếc vào năm 2020 nhằm góp phần khắc phục hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường tại thành phố này. 

Theo tính toán của BJBUS, mỗi chiếc xe buýt chạy điện sẽ có thể giảm lượng phát thải khí CO2 tới 45 tấn/năm và hoàn toàn không phát thải các hạt ô nhiễm PM2.5.

Tin cùng chuyên mục