Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh "tài sản số"

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định bổ sung các nhiệm vụ lập pháp mới vào danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ quốc hội khóa XV.

Chính phủ yêu cầu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh "tài sản số"
Chính phủ yêu cầu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh "tài sản số"

Trong đó, đối với các nhiệm vụ cần nghiên cứu, rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản hiện hành, Phó Thủ tướng giao Bộ KH-ĐT chủ trì: nghiên cứu, sửa đổi Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; nghiên cứu, rà soát Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, ban hành bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù; nghiên cứu, rà soát Nghị quyết số 35/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; nghiên cứu, rà soát Luật Quy hoạch và Luật Đầu tư công.

Bộ Công an chủ trì nghiên cứu, rà soát Luật Cư trú. Bộ Nội vụ chủ trì nghiên cứu, rà soát Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Bộ Tư pháp chủ trì nghiên cứu, rà soát Luật Giám định tư pháp và Luật Thi hành án dân sự.

Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, rà soát Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Kiểm toán độc lập và Luật Kế toán. Bộ LĐTB-XH phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nghiên cứu, rà soát Luật Bình đẳng giới.

Đối với các nhiệm vụ cần nghiên cứu, đề xuất ban hành mới luật, pháp lệnh, nghị quyết, Phó Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT chủ trì nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3-5 tuổi.

Bộ Công an chủ trì nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bộ KH-ĐT chủ trì nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về khu công nghiệp, khu kinh tế.

Phó Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì nghiên cứu, rà soát Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Bộ Nội vụ trên cơ sở đề nghị của Hội Luật gia Việt Nam phối hợp nghiên cứu, rà soát Luật Trưng cầu ý dân. Bộ GTVT cứu, rà soát Bộ luật Hàng hải Việt Nam; Bộ VH-TT-DL nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài để đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh "tài sản số" ("tài sản ảo", "tài sản mã hóa"), quản lý các giao dịch liên quan đến "tài sản số" ("tài sản ảo", "tài sản mã hóa").

Tin cùng chuyên mục